EDDI – Letna konferenca evropskih DDI uporabnikov 2018

Med 4. do 5. decembrom 2018 se je v Berlinu odvijala letna konferenca evropskih uporabnikov standarda DDI, ki jo vsako leto, pod okriljem DDI Alliance, organizira Leibnitz Inštitu za družbene vede in Research Data Center IDSC IZA. Dogodka  se je udeležilo 94 posameznikov, med njimi so bili tehnični razvijalci, uporabniki mednarodnega standarda in predstavniki podatkovnih arhivov.

Konferenco je otvoril Stefan Liebig direktor SOAB (The Socio-Economic Panel), ki je udeležence pozval k deljenju ustrezno dokumentirane programske kode. Izpostavil je pomen metapodatkov, saj ti služijo kot osnova za izmenjavo in uporabo podatkov.

Osrednji dogodek prvega dne konference je bilo predavanje izvršnega direktorja CODATA, Simona Hodsona, o izzivih interoperabilnosti in ponovne uporabnosti podatkov v luči načel FAIR:

F – findable: podatke je mogoče najti,
A – accessible: podatki so dostopni,
I – interoperable: podatke je mogoče povezati z drugimi podatki,
R– re-usable: podatke je mogoče ponovno uporabiti.

Poudarek predavanja je bil na tem, kako implementirati načela FAIR in z njimi povezane prakse ter zagotoviti večjo interdisciplinarnost in transdisciplinarnost raziskovalnih področij, ki si prizadevajo raziskovati najpomembnejše globalne, okoljske in družbene izzive.

Osrednji dogodek drugega dne konference je bila panelna razprava, na kateri so Julie Bergeron (Maelstrom Research), Jeremy Iverson (Colectica), Jon Johnson (CLOSER, IOE (UCL Institute of Education, University College London)) in Mari Kleemola (FSD – Finski arhiv družboslovnih podatkov) razpravljali o pravicah in obveznostih, ki izhajajo iz uporabe metapodatkov. Razvijajoči se standardi, kot je DDI4, lahko namreč opisujejo podatke, kodo, ki je generirala podatke, kot tudi njene podatke, zato vprašanja o intelektualni lastnini, avtorskih pravicah, podeljevanju licenc in končnemu izgledu metapodatkov za različne uporabnike postajajo vse bolj pomembna. Panelna razprava je opredelila glavne izzive na teh področjih in predlagala določene rešitve.

Preostali program so sestavljale paralelne sekcije s predstavitvami prispevkov udeležencev konference. Dogodka sta se udeležili predstavnici ADP, ki sta predstavili dva prispevka:

1. Prispevek z naslovom »Finding Ways Between Metadata Models« (avtorji: Mari Kleemola (FSD), Katja Moilanen (FSD), Maja Dolinar (ADP), Irena Vipavc Brvar (ADP)) predstavlja različne metapodatkovne modele, ki so pomembni za konzorcij CESSDA ERIC, evropske podatkovne arhive in raziskovalce s področja družboslovnih ved (npr. DublinCore, DataCite, da|ra, OpenAire, CESSDA Metadata Model, DDI). Prispevek razpravlja o prednostih in slabostih posameznih pristopov in jih razvršča glede na njihov namen za končne uporabnike, to je najdljivost, razumevanje in ponovna uporabnost podatkov. 

Maja Dolinar (ADP) predstavlja prvi prispevek (Foto: Irena Vipavc Brvar)

2. Prispevek z naslovom »Linking Web Survey Tool and Data Archives« (Avtorji: Irena Vipavc Brvar (ADP), Vasja Vehovar (FDV), Nejc Berzelak (FDV)) predstavlja skupno delo razvijalcev orodja za spletno anektiranje 1ka in podatkovnega arhiva ADP v smeri olajšanja dela raziskovalcem. Ekipa orodja 1ka je skupaj z ADP pripravila prvo različico izvoza opisa raziskave v standardu DDI 2.5 neposredno iz orodja. S tem raziskovalec lahko vedno hrani originalno različico in z njo dokazuje svoje delo obenem pa olajša delo arhivistom saj jim vsebin ni potrebno ročno vnašati in preverjati njihove veljavnosti. V prispevku smo predstavili tudi nekaj pomanjkljivosti (in predlagali možne rešitve) te verzije standarda, saj ne omogoča natančnega zapisa vseh oblik vprašalnikov, ki jih omogoča 1ka.

Kot uvod v konferenco je bila izvedena delavnica o dokumentiranju vprašalnikov in podatkov z orodjem DDI (»Document Questionnaires and Datasets with DDI: a Hands-on Introduction with Colectica«), kjer je Jeremy Iverson predstavil prednosti uporabe odprtih standardov v delovnem procesu raziskovanja in kako lahko uporabljamo komponente orodja Colectica za načrtovanje, dokumentiranje in objavo statističnih podatkov in opisov raziskav.

Na konferenci sta bila predstavljena tudi projekta CESSDA: DataverseEU in CESSDA Data Catalogue, v katera je ADP intenzivno vključen.

Program in povzetki so dostopni na spletni strani konference.

Vse predstavitve so objavljene v repozitoriju Zenodo.

11. EDDI konferenco bosta gostila Finski arhiv družboslovnih podatkovni in Finski statistični urad. Odvijala se bo 3. in 4. decembra 2019. Vljudno vabljeni!

Prejšnji članek

Mednarodni teden podatkov 2018

Naslednji članek

Tegobe neke raziskave: Trajnost in kakovost slovenskih sosesk, 2018

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen.