Raziskovalke s Fakultete za družbene vede predstavile prispevek na konferenci WAPOR 2018

Piše: mag. Živa Broder, Center za raziskovanje javnega mnenja, FDV

Utrinek iz Marakeša. Foto: Živa Broder.

Konference WAPOR »71st Annual Conference: Public Opinion Research in a Changing World« so se udeležile dr. Simona Zavratnik (Center za prostorsko sociologijo), mag. Živa Broder in Rebeka Falle Zorman (Center za raziskovanje javnega mnenja). Konferenca je potekala v Marakešu (Maroko) od 27. do 30. junija 2018. Organizacija WAPOR  – World Association for Public Opinion Research je bila ustanovljena pred 70 leti z namenom promoviranja visokih strokovnih standardov v anketnem raziskovanju po vsem svetu. S publikacijami, seminarji, srečanji in izobraževanji skuša spodbujati sodelovanje med raziskovalci na tem področju ter se ukvarja predvsem s tem, kako najbolje zbirati podatke in zagotavljati njihovo kakovost. Tokratna konferenca je v središče pripeljala vprašanja o tem, kako v teh spreminjajočih časih »deluje javno mnenje« in kako ga kar najbolje meriti. Posebno pozornost so organizatorji namenili naslednjim področjem:

  • Metodološki izzivi in izboljšave, tudi na področjih vzorčenja, merjenja, oblikovanja vprašalnikov in (ne) sodelovanja anketirancev v anketah.
  • Izzivi primerjalnega raziskovanja in mednarodnih raziskovalnih projektov, medkulturne značilnosti pri zbiranju in merjenju podatkov.
  • Novi viri informacij o javnem mnenju in uporabi socialnih medijev za predstavitev javnega mnenja.
  • Novice, mediji, novinarstvo in javno mnenje.
  • Politično vedenje, sodelovanje in kultura.
  • Volilne napovedi v razvijajočih se / nepopolnih demokracijah.
  • Družbeni mediji, »big data«, nastajajoče nove tehnologije.

Celoten program konference je dostopen na povezavi.

Na konferenco v Marakeš so prišli predstavniki vseh najpomembnejših evropskih družboslovnih raziskav. Poseben panel z naslovom »The European Values Study: A Project, that Bridges Past and Future. 40 Years of Values Research and Methodological Innovations« so posvetili 40-letnici Evropske raziskave vrednot (EVS – European Values Study). Na konferenci pa so bili predstavljeni tudi izsledki Svetovne raziskave vrednot (WVS – World Values Study). Veliko prispevkov je temeljilo na podatkih, zbranih v Evropski družboslovni raziskavi (ESS – European Social Survey).

Tudi prispevek raziskovalk s FDV z naslovom »Public opinion and migration: the case study from Slovenian perspective« je zasnovan na  podatkih iz raziskave Slovensko javno mnenje, ta pa je del Evropske družboslovne raziskava (SJM – ESS) ter ISSP (International Social Survey Programme). V prispevku smo analizirale nekatere temeljne trende pri percepcijah javnosti do vprašanj migracij in migrantov v obdobju od 2002 do 2016 (kjer so podatki za leto 2016 že dosegljivi za analize) oziroma do 2014.

Zavratnik, Falle Zorman in Broder, 2018.

Z interpretacijo razlik med posameznimi časovnimi merjenji smo skušale odgovoriti na vprašanje, kako veliki dogodki, kot sta gospodarska recesija (2008) in t.i. »begunska kriza« (2015), vplivajo na oblikovanje javnega mnenja. V besedilu analiziramo tri dimenzije na osi »migracije – meje – javno mnenje«:

  1. vprašanje socialnih meja, kategorizacij »mi-oni« in izključevanje migrantov iz mi-skupnosti,
  2. ambivalentnost razlik v stališčih do ekonomskih in kulturnih dimenzij vključevanja migrantov in
  3. vprašanje globalnih vs. lokalno specifičnih migracij.

V analizi smo upoštevale različne etnične provenience, prostorsko bližino in kvalifikacije migrantov. Avtorice smo ugotovitve obširneje predstavile v članku »Javno mnenje in krize: mehanizmi klasifikacij in »trajna« begunska kriza«.

Viri:

Zavratnik, S., Falle Zorman, R. in Broder, Ž. (2017) Javno mnenje in migracije : mehanizmi klasifikacij in begunska kriza. Teorija in praksa : revija za družbena vprašanja, 54 (5), 857-884. Dostopno prek: https://www.fdv.uni-lj.si/docs/default-source/tip/javno-mnenje-in-migracije-mehanizmi-klasifikacij-in-begunska-kriza.pdf?sfvrsn=0

Kurdija, Slavko in skupina (2006): Slovensko javno mnenje 2006/1: Evropska družboslovna raziskava. Datoteka podatkov. Univerza v Ljubljani, Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij. Ljubljana: Arhiv družboslovnih podatkov. Dostopno preko http://www.adp.fdv.uni-lj.si/opisi/sjm061/

— (2008): Slovensko javno mnenje 2008/1: Evropska družboslovna raziskava. Datoteka podatkov. Univerza v Ljubljani, Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij. Ljubljana: Arhiv družboslovnih podatkov. Dostopno preko http://www.adp.fdv.uni-lj.si/opisi/sjm082/

— (2010): Slovensko javno mnenje 2010/1: Evropska družboslovna raziskava. Datoteka podatkov. Univerza v Ljubljani, Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij. Ljubljana: Arhiv družboslovnih podatkov. Dostopno preko http://www.adp.fdv.uni-lj.si/opisi/sjm10/

— (2012): Slovensko javno mnenje 2012/2: Evropska družboslovna raziskava. Datoteka podatkov. Univerza v Ljubljani, Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij. Ljubljana: Arhiv družboslovnih podatkov. Dostopno preko http://www.adp.fdv.uni-lj.si/opisi/sjm122/

— (2014): Slovensko javno mnenje 2014/1: Evropska družboslovna raziskava. Datoteka podatkov. Univerza v Ljubljani, Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij. Ljubljana: interno gradivo.

— (2016): Slovensko javno mnenje 2016/2: Evropska družboslovna raziskava. Datoteka podatkov. Univerza v Ljubljani, Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij. Ljubljana: interno gradivo.

— (2004): Slovensko javno mnenje 2004/2: Evropska družboslovna raziskava. Datoteka podatkov. Univerza v Ljubljani, Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij. Ljubljana: Arhiv družboslovnih podatkov. Dostopno preko http://www.adp.fdv.uni-lj.si/opisi/sjm042/

Toš, Niko in skupina (2002): Slovensko javno mnenje 2002/2: Evropska družboslovna raziskava. Datoteka podatkov. Univerza v Ljubljani, Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij. Ljubljana: Arhiv družboslovnih podatkov. Dostopno preko http://www.adp.fdv.uni-lj.si/opisi/sjm022/

Prejšnji članek

CESSDA Widening srečanje 2018

Naslednji članek

Vodič za pripravo transkriptov v družboslovju

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja