Konferenca DDI uporabnikov

5. in 6. decembra 2017  je v Lausanne, Švica, v organizaciji FORS, potekala 9. letna konferenca DDI uporabnikov.

Ron Dekker (Foto: Irena Vipavc Brvar)

Prvi dan konference je s svojim plenarnim predavanjem otvoril Ron Dekker, direktor CESSDA. Predavanje je posvetil pomembnosti povezovanja med ustvarjalci in uporabniki podatkov. V tem odnosu pomembno vlogo igrajo podatkovni arhivi kot posredniki. Arhivi pripravijo opise raziskav skladno s standardi (npr. DDI), vendar na način, da orodja olajšajo delo tako uporabnikom kot dajalcem podatkov in da se ti z zahtevnostjo standarda ne ukvarjajo. Izpostavil je tudi potrebo po dobrem poslovnem modelu, saj je potrebno delo in pomen arhivov podatkov na področju družboslovja izpostaviti na ustrezen način, približati javnosti in znati prodati. Dekker je v svojem predavanju omenil tudi načela, ki nastopajo pod skupno oznako FAIR. Govorijo pa o tem, da mora biti podatke pripravljeni na način, da jih je moč najti (F-findable), naj bodo dostopni (A-accessible), interoperabilni (I-interoperable) in da jih je moč ponovno uporabiti (R-reusable), obenem pa v moramo v družboslovju upoštevati tudi varno uporabo podatkov in govoriti o spodbudah za deljenje podatkov.

Predstavniki CESSDA SP smo na konferenci imeli kar nekaj prispevkov.

V dveh prispevkih smo predstavili delo Projekta CESSDA Metadata Management (CMM). V prvem prispevku sta Mari Kleemola (FSD) in Kerrin Borschewski predstavili izhodišča prve faze projekta in prvo obliko metapodatkovnega modela, ki ga je CESSDA sprejela in bo veljal za njene članice. Obenem pa tudi smernice in kompleksnost modela v njegovi nadgradnji. Več na CMM1 in Retrospect and Forecast for CMM2 – The CESSDA Metadata Management Project.

Mari Kleemola in Kerrin Borschewski (Foto: Irena Vipavc Brvar)

Sledila je predstavitev analize vpliva uporabe metapodatkovnega modela v članicah CESSDA, ki smo jo izvedli v ADP. V analizi je sodelovalo 13 članic konzorcija CESSDA. V prispevku Perspectives on the Implementation of the CESSDA Metadata Model smo predstavili rezultate, iz katerih je razvidno, da bo večina članic konzorcija CESSDA morala delno spremeniti svoje procese dela, da bo lahko ustrezno uporabljala model. Ugotovili smo namreč, da nas večina uporablja eno ali drugo verzijo DDI standarda, vendar se med seboj razlikujemo  po načinu uporabe polj. V drugi fazi projekta bo poleg nadgradnje modela nujno pripraviti navodila za rabo  posameznih polj. Posebnost CESSDA je tudi ta, da članice prihajajo iz različnih jezikovnih okolij  in so v različnih razvojnih stopnjah, zato je usklajenost še kako pomembna. Predstavljeni  rezultati so odprli zanimive razprave o teh posebnostih in predloge, kako nadaljevati z delom. Celotno poročilo je dostopno na CESSDA spletni strani.

Anne Etheridge (UKDS) in Taina Jääskeläinen (FSD) sta izvedli delavnico o Kontroliranih besediščih DDI standarda. Te so, v okviru projekta CMM, CESSDA članice prevedene v več evropskih jezikov. V letu 2018 bo CESSDA financirala izgradnjo programskega orodja, ki bo služilo za razvoj in prevode kontroliranih besedišč, ki bodo v uporabo v CESSDA Metapodatkovnem modelu.

V nadaljevanju je Oliver Hopt (GESIS) predstavil Orodje CESSDA CV Manager in spregovoril o poenotenju orodij znotraj GESIS.

Bill Block (Foto: Irena Vipavc Brvar)

Kot zanimivost naj omenimo še predavanje Billa Blocka, ki je govoril o uporabi DDI za deljenje in upravljanje z raziskovalnimi podatki v Roper Centru. V predavanju je omenil tudi AAPOR iniciativo transparentnosti (AAPOR Transparency Initiative), ki se ji lahko pridružijo raziskovalci in na tak način naredijo svoje delo javno in omogočijo možnost preverjanja. Predlagal je, da bi podatkovni arhivi ustanovili podobno iniciativo, kjer bi jasno izrazili podporo arhiva projektu odprtega dostopa do raziskovalnih podatkov.

 

Ingo Barkow je v svojem plenarnem predavanju drugega dne izpostavil predvsem problem, da so v mnogih primerih iniciative odprtega dostopa vezane na posameznika in ko ta zapusti določeno organizacijo iniciativa usahne. Izpostavil je problem premajhne politične volje za uspeh razvoja orodij za načrtovanje dela z raziskovalnimi podatki. Predstavil je svoj ambiciozni načrt na to temo. Znotraj DMLP projekta načrtujejo pripravo predlog za pripravo Načrta za delo s podatki, vodiče, politike, predloge politik za visokošolske izobraževalne institucije, nacionalni portal za dostop do raziskav, orodja za pripravo SIP, AIP in DIP paketov OAIS modela, skladno infrastrukturo in poslovne modele za dolgoročno financiranje storitev.

Program dogodka je dostopen na spletni strani konference, predstavitve pa v repozitoriju Zenodo.

___________________

Ob EDDI konferenci je potekalo še več sestankov. Iz ADP smo se udeležili sestanka projekta European Question Bank, na katerem smo CESSDA SP predstavili in razpravljali o metapodatkovnih zapisih na nivoju spremenljivk. Prva oblika orodja bo dostopna raziskovalcem predvidoma konec leta 2018.

Udeležili pa smo se tudi rednega sestanka CESSDA Projekta Metadata Management, na katerem smo razpravljali o nekaterih dodatnih metapodatkovnih poljih in nadaljnjih korakih v projektu.

Prejšnji članek

Medijska pismenost in predšolski otroci v Sloveniji

Naslednji članek

Uvodno srečanje projekta DataverseEU na Dunaju

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja