Domov » blog

Raziskave o izobraževanju in študiju s Finske in Slovenije

12 September 2017 Brez komentarjev Tagi: , admin

V sklopu praznovanja 100 let neodvisnosti Finske so v finskem arhivu družboslovnih podatkov pripravili nov sklop raziskav, s katerimi želijo v mednarodni skupnosti spodbuditi preučevanje družbenih pojavov. Tokrat so v ospredje postavili raziskave s področja izobraževanja. Med njimi najdete npr. podatke o bivalnih pogojih študentov, socialni blaginji zaposlenih v šolstvu, študentski barometer, o volitvah in drugo. Več o izbranih raziskavah in podatkih najdete na spletni strani finskega arhiva v rubriki »Podatki o izobraževanju«.

Ob tej priložnosti vam v ADP dajemo nekaj namigov o raziskavah iz kataloga ADP, ki se celoviteje ali samo delno dotikajo vprašanj izobraževanja:

Novi dijaki si na Finskem nadenejo bele čepice. (vir: otavanopisto)

  • Dahmen, C., Brečko, B., Fuchs, M. in Vehovar, V. (2012). 7 EU VET – Raziskava o poklicnem izobraževnju v sedmih evropskih državah [podatkovna datoteka]. Slovenija, Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Arhiv družboslovnih podatkov . ADP – IDNo: EUVET12.
  • Ule, M., Blanka T. in Kurdija, S. (2008). Socialnoekonomski položaj študentov v Sloveniji [podatkovna datoteka]. Slovenija, Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Arhiv družboslovnih podatkov. ADP – IDNo: SPSTUD08.
  • Miheljak, V., Toš, N., Repe, B., Uhan, S., Kurdija, S.,…Kovačič, M. (2005). Učinki pouka zgodovinskih tem na oblikovanje slovenske identitete [podatkovna datoteka]. Slovenija, Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Arhiv družboslovnih podatkov. ADP – IDNo: MLAPRE03.
  • Toš, N., Klinar, P., Markič, B., Roter, Z. in Trampuž, C. (1999). Slovensko javno mnenje 1987 [podatkovna datoteka]. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede, Arhiv družboslovnih podatkov. ADP – IDNo: SJM87.
  • Toš, N., Klinar, P., Markič, B., Roter, Z., Mlinar, Z., Kranjc, S.,…Zajc, D. (1999). Slovensko javno mnenje 1970/71 [podatkovna datoteka]. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede, Arhiv družboslovnih podatkov. ADP – IDNo: SJM71.
  • Bojinović Fenko, A. in Slavec, A. (2014). Študenti Univerze v Ljubljani na mednarodni izmenjavi, 2013 [podatkovna datoteka]. Slovenija, Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Arhiv družboslovnih podatkov. ADP – IDNo: IZMDOM13.
  • Bojinović Fenko, Ana in Ana Slavec. (2014). Tuji študenti na mednarodni izmenjavi na Univerzi v Ljubljani, 2013 [podatkovna datoteka]. Slovenija, Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Arhiv družboslovnih podatkov. ADP – IDNo: IZMTUJ13.

Avtor Miha Škerlavaj  je skupaj z drugimi med leti 2010 in 2012 izvedel več raziskav z naslovom  Vpliv organizacijskega učenja in inovacij na uspešnost. Podatkovne datoteke distribuira Arhiv družboslovnih podatkov, Univerza v Ljubljani. Dostopne so na ADP – IDNo:  IKTSLO03, IKTSLO04INOVSP08, INOVJK08, INOVTR09.

Znotraj serije kvantitativnih raziskav je tudi serija z naslovom Raba interneta v Sloveniji. Avtor Vasja Vehovar je skupaj z drugimi v letih med 1996 in 2000 izvedel 5 raziskav. Podatkovne datoteke distribuira Arhiv družboslovnih podatkov, Univerza v Ljubljani. Dostopne so na ADP – IDNo:  RISZAV96, RISZAV97, RISZAV98, RISZAV99, RISZAV00.

Sklop treh raziskav Študijski krožki avtorice Nevenke Bogataj zajema raziskovalna obdobja v letih 2010, 2011 in 2012. Podatkovne datoteke distribuira Arhiv družboslovnih podatkov, Univerza v Ljubljani. Dostopne so na ADP – IDNo:  STUDKR12, STUDKR11, STUDKR10.

Znotraj serije Slovenski utrip je 6 raziskav na temo izobraževanja, ki jih je med leti 2010 in 2015 izvedel Matej Makarovič s skupino . Podatkovne datoteke distribuira Arhiv družboslovnih podatkov, Univerza v Ljubljani. Dostopne so na ADP – IDNo:  SUTR1001, SUTR1101, SUTR1201, SUTR1301, SUTR1401, SUTR1501.

Komentiraj!

Dodajte svoj komentar ali uporabite trackback iz svoje strani. Lahko se tudi naročite na komentarje preko RSS.

Be nice. Keep it clean. Stay on topic. No spam.

Lahko uporabite:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>