Poročilo z delavnice Training on Trust, Identifying demand and Networking

16. in 17. junija 2016 je v Haagu potekala prva delavnica v okviru projekta CESSDA SaW z naslovom »Training on Trust, Identifying demand and Networking«. Na delavnico so bili povabljeni tako člani zdajšnje CESSDE, kot tudi potencialni novi člani. Eden od ciljev projekta SaW je širitev zdajšnje organizacije na način, da se vanjo vključijo ustanove, ki so imele članstvo pred reorganizacijo v ERIC in tudi druge.

Delavnica v Haagu (Foto: IVB)
Delavnica v Haagu (Foto: IVB)

V dveh dneh smo se udeleženci srečali s štirimi vsebinami:

  • Zaupanje: Usposabljanje o tem, kako doseči Data Seal of Approval (DSA)

Hervé L’Hours (UKDA) je predstavil do sedaj veljaven standard potrjevanja kakovosti organizacije DSA. Tega certifikata po 15. 6. 2016 ni več mogoče dobiti. Jeseni 2015 sta se združili dve zelo podobni obliki certificiranja, to sta DSA in ISCU–WDS, ki je nastajal pod okriljem Zveze za raziskovalne podatke (ang. Research Data Alliance), v novo imenovani DSA–WDS za certificiranje kakovosti digitalnih podatkovnih središč. Predvidoma bo mogoče zaprositi za novo obliko certifikata v jeseni 2016.

Natascha Schumann (GESIS) je predstavila razlike med DSA in DSA–WDS. Že v osnovi je bila združitev standardov pripravljena tako, da ne ena ne druga predhodna oblika ni bila deležna velikih sprememb. Namesto prejšnjih 16 priporočil (v DSA) imamo sedaj 18 zahtev (DSA–WDS). Le te so, po mnenju predavateljice, sedaj bolj jasne in strukturirane. V osnovi se nova oblika certificiranja deli na štiri področja: Organizational Infrastructure, Digital Object Management, Technology, Additional Information & Applicant Feedback.

Pridobitev potrdila DSA je eno od določil v Prilogi 2, Statuta CESSDA. Na delavnici je bila predstavljena tudi nova časovnica: članice morajo potrdilo DSA–WDS pridobiti do zaključka projekta CESSDA SaW, to je, do junija 2017. Obenem pa smo prisotni bili seznanjeni s poročilom Strokovnega seminarja iz 2015 (CES 2015), v okviru katerega smo razpravljali o nekaj nejasnih določilih Priloge 2 in skušali najti rešitve oz. priporočiti spremembe. Med ovirami za pridobitev potrdila so bile omenjene že znane, da je potrebno dokumentacijo podrobneje napisati, prevesti v angleščino, da v nekaterih primerih ni ustreznih pogodb – npr. organizacija je del univerze in uporablja njihovo infrastrukturo, pri čemer pa za to nima eksplicitnih pogodb. Problem, ki sicer ni neposredno vezan na potrdilo, pa je financiranje. Ta tema se je v različnih kontekstih odpirala nekajkrat v dveh dneh sestanka.

  • Identifikacija povpraševanja po podpornih storitvah

20160617_134130Partnerji iz skupine 4.4 projekta CESSSDA SaW, ki pokrivajo to temo, so skušali doreči, katere vsebine bi potrebovale članice. Kakšne vrste pomoč potrebujejo članice CESSDE? Kako si pomagati med seboj? In kako pomagati drugim postati član. Organizator je uporabil pristope skupinskega povezovanja. Navzoči člani smo zapisali štiri elemente, na katere smo v svoji organizaciji še posebej ponosni in jih javno predstavili drugim. V nadaljevanju smo izvedli t.i. hitre zmenke, kjer smo na podlagi vedenja o drugi organizaciji in informacij, ki so bile podane v prejšnji sekciji, morali doreči kaj lahko organizaciji nudita druga drugi. Podanih je bilo kar nekaj zanimivih predlogov izmenjav, ki jih bomo v ADP skušali uresničiti. Sledila je skupna razprava o potrebah, v okviru katere so bile izpostavljene predvsem tri teme: (bilateralna) priprava specifičnih vsebin za poučevanje, ki bi vključevale tako podatke kot raziskovalne metode, s čimer bi se povečala uporaba gradiv, hranjenih v podatkovnih središčih; svetovanje med organizacijami in pripravništvo za novo zaposlene ter izmenjava informacij o razvitih orodjih v organizacijah. Zlasti slednje bomo upoštevali pri razvoju nove platforme za deljenje vsebin CESSDE.

  • Fokusne skupine Programa zagovorništvo stroškov/koristi

Neil Beagrie je predstavil rezultate ankete, ki je potekala pod okriljem skupine 4.6. Tudi tukaj udeleženci izpostavijo problem osnovnega financiranja dejavnosti. Vsi pa nestrpno pričakujemo orodje, s katerim bomo aktualnim in bodočim financerjem pokazali, da se vlaganje v družboslovno infrastrukturo obrestuje. Govorili smo tudi o stroških ne-ukrepanja: ti nastanejo, ko država ne investira v omenjeno infrastrukturo. Koliko se poveča čas pisanja člankov, če vsebine niso dostopne? S tem se poveča razkorak med razvitimi in nerazvitimi, s čimer slednji postanejo še bolj nekonkurenčni. Slušatelji so predlagali, da se v priročnike, ki jih pripravlja delovna skupina, doda več primerov oz. izračunov o ne-dostopnosti do gradiv in o tem, na kak način podatkovna središče pripomorejo k razvoju gospodarstva.

  • Razvoj omrežja oz. povezovanje ponudnikov storitev, zunaj trenutne CESSDA

Razprava je potekala v smeri iskanja načinov sodelovanja med starimi članicami CESSDA in trenutno organizacijo, in kako sploh postati član CESSDA. Udeleženci so se sklicevali na Prilogo 2, ki govori o mednarodnem sodelovanju in pomoči nastajajočim arhivom. Obenem je mednarodno sodelovanje za uporabnike podatkovnih arhivov, t.j. raziskovalce, na področju primerjalnega raziskovanja zelo pomembno.

Na delavnici smo tako poglobljeno predelali nekaj tem projekta CESSDA SaW, da bodo naslednji koraki lažji in podali priporočila za sodelovanje v luči pričakovanj trenutnih in potencialnih članic.

Poročilo z delavnice je dostopno na povezavi.

Prejšnji članek

Spletni seminar o ravnanju z raziskovalnimi podatki

Naslednji članek

Spletni seminar o politikah dostopa in licencah

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja