Domov » blog

Uvodno srečanje projekta DataverseEU na Dunaju

13 February 2018 Brez komentarjev Tagi: , , , , Sergeja Masten

24. in 25. januarja 2018 se je v organizaciji Avstrijskega podatkovnega arhiva (AuSSDA) na Dunaju, odvilo uvodno srečanje projekta DataverseEU, ki poteka pod okriljem Konzorcija evropskih arhivov družboslovnih podatkov (CESSDA). Projekt vodi nizozemski arhiv (DANS), vanj pa smo vključeni še nemški GESIS, slovenski ADP, madžarski TARKI, švedski SND in avstrijski AuSSDA.

Foto: Irena Vipavc Brvar

V projektu DataverseEU bomo razvili stabilno in trajno repozitorijsko storitev za članice CESSDA, ki bo v oblačni storitvi članicam prosto dostopna, pri čemer pričakujemo njeno uporabo zlasti med manjšimi, finančno in tehnično manj podprtimi članicami CESSDA ERIC. DataverseEU bo uporabil odprto-kodno orodje Dataverse, ki so ga razvili na Harvardu. Delo bomo usmerili k nadgradnji orodja v smeri možne uporabe drugih enoličnih oznak (trenutno Dataverse omogoča samo uporabo DOI oznake); omogočili bomo integracijo kontroliranega besedišča DDI in oznak poglavij CESSDA, ki so bila določena znotraj projekta CMM, pripravili podlage, ki se bodo skladale z novim CESSDA metapodatkovnim modelom in vmesnik prilagodili večjezičnemu prikazu. Vse razvojne komponente bomo v sodelovanju s primarnimi raziskovalci na Harvardu skušali vključiti v osnovni paket orodja, da ne bo kasnejših problemov pri nadgradnjah. Prav to zadnje terja kar precej dela, saj je potrebno zagotoviti, da nadgradnje in spremembe, ki jih razvijamo v okviru CESSDA, ne bodo v nasprotju s politikami programskega orodja.

Poleg namestitve Dataverse v oblaku CESSDA bo že tekom projekta na voljo namestitveni paket, ki ga bodo lahko članice CESSDA ERIC uporabile za lokalno instalacijo programskega orodja. Trenutne možnosti namestitve in spremljajoča dokumentacija Dataverse so namreč precej okrnjene in povzročajo precej dodatnega dela in samostojnega raziskovanja.                                         

V ADP bomo tekom leta 2018 delali na samostojni instalaciji Dataverse orodja, ki ga želimo ponuditi uporabnikom kot ločen katalog za potrebe samo-arhiviranja raziskav, ki jih ADP iz razumljivih razlogov ne more sprejeti. ADP bo v tem primeru zagotavljal osnovni pregled vsebin, o kakovosti raziskave pa si bodo mnenja oblikovali uporabniki sami.

Komentiraj!

Dodajte svoj komentar ali uporabite trackback iz svoje strani. Lahko se tudi naročite na komentarje preko RSS.

Be nice. Keep it clean. Stay on topic. No spam.

Lahko uporabite:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>