Domov » blog

Delovna skupina oddala pripombe k osnutku ZRRD

12 December 2017 Brez komentarjev Tagi: , sonjab

Z Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport so 30. 10. 2017 v razpravo poslali predlog novega zakona, ki ureja raziskovalno-razvojno dejavnost (ZRRD). Člani delovne skupine, ki smo sodelovali pri pripravi pripomb k predlogu Zakona o varstvu osebnih podatkov, smo se dogovorili, da z delom nadaljujemo, saj gre za področni zakon, ki naj bi po priporočilih Ministrstva za pravosodje uredil tudi posebnosti z vidika varstva osebnih podatkov na področju raziskovanja.

Delovna skupina se je sestala 14. novembra 2017 na Fakulteti za družbene vede. Člani smo skupaj pregledali predlog ZRRD ter identificirali ključne točke, ki bi jih veljalo vključiti v zakon, bodisi kot dopolnitev bodisi kot dodatno obrazložitev. Pripombe povzemamo v naslednjih točkah:

  1. Opredelitev pomena raziskovalno-razvojne dejavnosti
  2. Potreba po dopolnitvi definicije raziskovalno-razvojne dejavnosti
  3. Definicija raziskovalne infrastrukture in zaposlenih v njej
  4. Definicija Etike v znanosti
  5. Etični kodeksi in naloge Nacionalnega sveta za integriteto v znanosti
  6. Presoja znanstvenega namena in interesa
  7. Znanstvene objave in raziskovalni podatki
  8. Znanstvene revije in odprti dostop
  9. Motivacija raziskovalcev za odprti dostop
  10. Trajna hramba raziskovalnih podatkov

ADP je v imenu delovne skupine pripombe k ZRRD na MIZŠ oddal 28. 11. 2017.

Komentiraj!

Dodajte svoj komentar ali uporabite trackback iz svoje strani. Lahko se tudi naročite na komentarje preko RSS.

Be nice. Keep it clean. Stay on topic. No spam.

Lahko uporabite:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>