Medijska pismenost in predšolski otroci v Sloveniji

Dr. Andrej Kovačič, FAM, piše o raziskavi »Mediji in predšolski otroci v Sloveniji, 2016«, ki smo jo objavili v katalogu ADP. Raziskava je potekala v slovenskih vrtcih in prikazuje, kako so medijem izpostavljeni predšolski otroci, v domačem okolju in v okviru organiziranega varstva, in kako njihovi starši in vzgojitelji.

Več o tem

Mediji in srednješolci v Sloveniji

Dr. Andrej Kovačič s Fakultete za medije je v prispevku predstavil podatkovno zbirko Mediji in srednješolci (2016). Podatki imajo velik potencial za ponovno rabo in so skupaj z drugo dokumentacijo dostopni v Arhivu družboslovnih podatkov. Več v nadaljevanju!

Več o tem