O ELSST na letnem srečanju Slovenskega sociološkega društva

Od 18. do 20. oktobra 2018 je v Piranu potekalo letno srečanje Slovenskega sociološkega društva. Letos so ga posvetili študentskim gibanjem, ki so po svetu potekala leta 1968. Neodvisno od krovne tematike pa se je po več letih v okviru srečanja sestala tudi terminološka sekcija sociološkega društva, katere poslanstvo je skrb za strokovno terminologijo.

Maca Jogan, vodja sekcije, je uvodoma predstavila skrb za razvoj slovenskih socioloških pojmov v času prevlade angleškega jezika in iz njega izvirajočih anglizmov. Monika Kalin Golob, FDV, in Simon Krek, Center za jezikovne vire in tehnologije, sta predstavila možnosti za oblikovanje slovenskega sociološkega slovarja v okviru projekta Termania, ki že obsega vrsto področnih in specifičnih slovarjev. Iz ADP smo se navezali na njuno predstavitev in prikazali, kako je potekal prevod Evropskega jezikovnega tezavra za potrebe družboslovja in kakšne so možnosti njegove rabe.

Tezaver smo prevedli v okviru zahtev konzorcija CESSDA ERIC, in sicer z namenom, da bo v skupnem katalogu podatkov evropskih družboslovnih raziskav mogoče iskanje tudi v slovenskem jeziku in da bo slovenske raziskave mogoče najti tudi z angleškimi pojmi.

Na kak način s tezavrom nudimo podporo raziskovalcem

S prevodom tezavra v jezike držav članic CESSDA arhivi skrbijo za:

 1. poenotenje indeksiranja opisov raziskav v vseh arhivih
 2. poenotenje indeksiranja v skupnem katalogu raziskav CESSDA
 3. raziskovalce, ki zbirajo podatke, spodbudijo k rabi istih označevalcev za iste pojme (npr. pri izboru ključnih besed, ki označujejo raziskavo)

Tezaver pa prispeva tudi k izboljšanju iskanja družboslovnih podatkov v mednarodnem okviru, in sicer na naslednji način:

 1. izboljša možnosti iskanja podatkov tistim, ki iščejo podatke za potrebe sekundarne analize
 2. olajša kombiniranje različnih tako kvalitativnih kot kvantitativnih podatkov in povezovanje z znanstveno literaturo

V zaključku predstavitve smo izpostavili še nekaj izzivov, ki spremljajo dejansko uporabo tezavra v slovenskem jeziku:

 1. Pojme iz tezavra vključiti v obstoječi katalog ADP, ki že uporablja svoje ključne besede
 2. Poskrbeti, da se ohranijo pojmi, specifični za slovenski raziskovalni prostor (slovenske posebnosti)
 3. Skrbeti, da bi tezaver uporabljali slovenski družboslovci

Izpostavili pa smo tudi potrebo po sodelovanju z drugimi akterji:

 1. Terminološka sekcija
 2. Študentje in predavatelji
 3. Skupine, ki ustvarjajo področne slovarje

Predstavitev je dostopna na povezavi.

Prejšnji članek

Poročilo iz Strokovnega seminarja CESSDA 2018

Naslednji članek

Predstave o svetu in času skozi čas na Sociološkem srečanju 2018

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen.