Dostop do administrativnih podatkov za raziskovalne namene v regiji

Na povabilo organizatorjev sem se udeležil konference ’Access to anonymised administrative data for the purposes of research and policy analysis–where are we 10 years after the adoption of the Hungarian Act 101 of 2007?’, ki je potekala 21. in 22. septembra 2017 v Budimpešti. Na spletni strani Madžarskega združenja ekonomistov  bodo kmalu na voljo tudi predstavitve. Udeleženci pa so oblikovali tudi izjavo za javnost, v kateri smo se zavzeli, da se odpravijo različne omejitve pri dostopu do administrativnih raziskovalnih podatkov.

Na dogodku so bili prikazani primeri evaluacijskih raziskav in z njimi povezanih podatkovnih zahtev na različnih področjih, od ocenjevanja učinkovitosti politik na področju zaposlovanja, ocenjevanja meddržavnih migracij na podlagi registrov, učinkovitosti državne pomoči na podlagi podatkov o podjetjih in njihovih prijavah na razpise.

Enkelejda Havari je v predstavitvi z naslovom Recent initiatives for solutions in the EU predstavila delo Competence Centre on Microeconomic

Evaluation (CC-ME), ki s preizkušanjem rezultatov politik EU promovira pristop Counterfactual Impact Evaluation (CIE). Aktivnost centra je povzeta v sporočilu A call to action for better data and better policy evaluation. A briefing on the importance of administrative data for social knowledge and policy evaluation, at Big Data times.

Ta in podobne v prispevkih predstavljene metode, ki temeljijo na rigorozni kvantitativni statistični analizi množičnih administrativnih podatkov, lahko prinesejo strogo preverljive odgovore na vprašanja o učinkovitosti programov raznih socialnih politik in tako lahko pripomorejo k njihovemu izboljšanju ali opustitvi, v kolikor se izkažejo kot neučinkoviti.

János Köllő, Madžarska akademija znanosti, je prikazal vrednost administrativnih panelnih podatkov, očiščenih, združenih in povezanih iz raznih registrov, ki vsebujejo za več deset tisoč enot podatke skozi leta, in sicer na primeru zaostanka zaposlitvenih karier zapornikov še več let po odpustitvi iz zapora, v primerjavi z nezaporniki. DataBank pri madžarski Akademiji znanosti skrbi za pripravo tovrstnih podatkov, ki lahko traja tudi več let, in nudi tudi možnost nadzorovanega dostopa in analize različnih problemov.

Utrinek iz Budimpešte (2017)

Nasploh je bil namen vsebinskih prikazov primerov analiz, da se pokaže korist tovrstnega raziskovanja za javnost in zlasti za načrtovanje politik. Pomen rezultatov za širšo javnost opravičuje dostop do administrativnih podatkov, kot so registri in druge zbirke. Potrebna je ustrezna skrb za varovanje osebnih podatkov in drugih občutljivih podatkov.

Razpravljavci so izpostavljali različne ovire pri dostopu do podatkov s strani njihovih skrbnikov, večinoma gre za javne ustanove, kot so statistični uradi, ministrstva ipd., ki izhajajo iz nerazumevanja, kakšni podatki so primerni za določene, večinoma zelo kompleksne in zahtevne analize, zato da imajo rezultati metodološko veljavo in prepričljivost. Omenjali so različne ovire, ki jih morajo raziskovalci premagati, da se dokopljejo do podatkov, med njimi zakonodajne omejitve in na njihovi podlagi preveč omejujoče razlage glede načinov dostopa do občutljivih mikropodatkov, njihovega povezovanja, deljenja, pa tudi probleme nepreglednosti podatkov, napak, težavnosti čiščenja in dokumentacije.

Iga Magda, Institute for Structural Research (IBS), je v svoji predstavitvi povzela tako probleme kot tudi, koga in na kakšen način bi morale zanimati rešitve; ob tem, ko je naštela različna področja rabe, od izobraževanja, zaposlovanja, spolne neenakosti, obdavčenja in sociale, je za osveščanje širšega kroga raziskovalcev izpostavila potrebo, da se administrativni podatki bolj uveljavijo in predstavijo kot enkratna kakovostna podlaga za raziskovanj. Jasno je izrazila zahteve po bolj preprostem dostopu, bolj izčrpni dokumentaciji in iskljivosti ter najdljivosti, pa tudi potrebe po uvajanju in izobraževanju novih raziskovalcev v kompleksnost posameznih podatkov in načinov njihove analize, ob tem pa tudi seznanitev glede potrebnega upoštevanje etičnih načel in dobrih pristopov. Raziskovalce lahko skrbi tudi zagotavljanje ponovljivosti postopkov analize na administrativnih podatkih, kot so izpostavili avtorji aktualnega prispevka v reviji Big Data & Society z naslovom Administrative social science data: The challenge of reproducible research. Vloga politikov je, da uvidijo potrebnost tovrstnih raziskav in da skladno s tem omogočijo dostop do podatkov, vključno z EU. Tudi skrbniki podatkov imajo pomembno vlogo, da omogočajo in ne ovirajo priprave podatkov in delo z njimi, vključno s shranjevanjem in ponovno uporabo. V času predstavitev so bili izpostavljeni statistični uradi in drugi skrbniki podatkov, pri tem pa je za njihovo konstruktivno sodelovanje z raziskovalci potrebno jasno in nedvoumno, tudi v podrobnostih, zagotoviti zakonske podlage in njihovo izvedbo tako, da podpira tovrstno raziskovanje kot izjemo pri najstrožjem varovanju občutljivih podatkov. Prav na tem področju pa je priložnost za poenotenje zakonodaje držav članic skozi izpolnjevanje Uredbe o GDPR.

V predstavitvi z naslovom Value added data archive service in using admin data for teaching and research in Slovenia (Administrativni_podatki_Stebe_Budapest_2017) sem omenil primere dobrega sodelovanje med ADP in Statističnim uradom Republike Slovenije, ki je pripeljalo do zgledov, kako so lahko administrativni podatki ustrezno dokumentirani in ponujeni za drugo rabo. Ob tem sem izpostavil dobre plati sodelovanja raziskovalcev, javnih skrbnikov podatkov in nacionalnih podatkovnih arhivov znotraj CESSDA ERIC. Podrobneje pa sem se pomudil pri opisu priprave podatkov za učno rabo (CUF – Campus Use Files), ki poteka v sodelovanju med SURS, ADP in zainteresiranimi univerzitetnimi profesorji.

 

Prejšnji članek

SERISS: Harmonizirano kodiranje socio-ekonomskih spremenljivk

Naslednji članek

Nemški podatkovni arhiv izpostavlja pet raziskav

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja