Delavnica o stalnih identifikatorjih pod okriljem konzorcija CESSDA

GESIS – nemški izvajalec podatkovnih storitev za področje družboslovja – za konzorcij CESSDA izvaja štiri naloge:

  1. razvija in izvaja rešitve za trajne stalne identifikatorje (angl. Persistent Identifier – PID) za gradiva izvajalcev podatkovnih storitev pri konzorciju CESSDA;
  2. izvaja izobraževanje;
  3. razvija bazo vprašanj;
  4. in usklajeno okolje za primerjalne raziskave. Več v Dodatku 6.

V okviru prve naloge je 18. in 19. februarja 2016 v organizaciji GESIS in pod okriljem konzorcija CESSDA v Koelnu potekala delavnica o stalnih identifikatorjih.

Utrinek s predavanja (Foto: Irena Vipavc Brvar)
Utrinek s predavanja (Foto: Irena Vipavc Brvar)

Namen delavnice je bil seznanitev s stanjem med izvajalci podatkovnih storitev CESSDE. Ter opredeliti vsebine, ki so potrebne za oblikovanje politike stalnih identifikatorjev konzorcija CESSDA.

Uvodoma je Kerrin Borschewski (GESIS) predstavila rezultate ankete o stalnih identifikatorjih, ki so jo izvajali med izvajalci podatkovnih storitev konzorcija CESSDA. Zaključki ankete so bili večinoma uporabljeni za pripravo predloga politik konzorcija CESSDA.

V nadaljevanju delavnice so svoje izkušnje predstavili izvajalci, ki že uporabljajo identifikatorje, to so nizozemski DANS, švedski SND, nemški GESIS, češki ČSDA in danski DDA. Temu pa so sledile predstavitve izvajalcev, ki stalnih identifikatorjev še ne uporabljamo (slovenski ADP, švicarski FORS, finski FSD, norveški NSD). Dodatno se je na delavnici predstavil tudi irski ISSDA, ki trenutno ni član CESSDE. Vsi, ki smo se kategorizirali v skupino ne-uporabnikov, smo že razvili ali razvijamo storitve, ki bodo podprle uvedbo stalnih identifikatorjev v bližnji bodočnosti. Med CESSDA izvajalci sta v uporabi digitalni identifikator objekta »DOI« (angl. Digital Object Identifier), katerega uporabo vedno bolj spodbujajo založniki večjih revij, in enotno ime vira »URN« (angl. Uniform Resource Name), za katerega podporo in njegovo uporabo omogočajo nacionalne knjižnice.

Tako uporabniki, kot neuporabniki se soočamo z istimi vprašanji in problemi. Strinjali smo se, da bodo manjši izvajalci storitev za vzpostavitev sistema verjetno potrebovali tehnično in strokovno pomoč. CESSDA mora pripraviti kratko in jasno politiko stalnih identifikatorjev in po potrebi dodatno pojasniti določena polja, obenem pa pravila in najboljše prakse spreminjati glede na potrebe okolja. Politika naj bo obvezujoča in podpre jo naj Upravni odbor CESSDA.

Kerrin Borschewski (GESIS), Brigitte Hausstein (GESIS), Maarten Hoogerwerf (DANS), Birger Jerlehag (SND), Karoline Harzenetter (GESIS) (Foto: IVB)
Kerrin Borschewski (GESIS), Brigitte Hausstein (GESIS), Maarten Hoogerwerf (DANS), Birger Jerlehag (SND), Karoline Harzenetter (GESIS) (Foto: IVB)

Pri odločitvi, kateri stalni identifikator naj izvajalci podatkovnih storitev v konzorciju CESSDA uporabljajo, si udeleženci nismo bili enotni. Nekateri arhivi so hkrati člani drugih raziskovalnih infrastruktur ERIC (Dariah, Clarin) in morajo upoštevati tudi njihova pravila. Razprava na delavnici je odprla več različnih vprašanj vezanih na oblikovanje politik.

Pri oblikovanju najboljših praks je potrebno doreči “zrnatost” (torej raven objektov, ki bodo označeni s PID) in način verzioniranja. Vse spremembe naj bodo za uporabnika gradiv jasno vidne. Stalni identifikatorji se lahko dodelijo samo točno določenemu objektu. Ko se ta spremeni, mora dobiti nov identifikator. Upoštevati je potrebno, da se objekt lahko seli, npr. kadar se organizacija deli in sta nova dela vključena v druge organizacije. Obenem pa mora organizacija, ki hrani tak objekt, biti zaupanja vredna (npr. imeti DSA, NESTOR certifikat).

 

Objektu, ki mu je bil dodeljen stalni identifikator, je potrebno pripisati določene metapodatke, začenši z osnovnimi, ki so potrebni za citiranje objekta, kot tudi razširjenim naborom, ki ga npr. priporoča da|ra in bodo omogočali tudi podrobnejše iskanje po objektih. Trenutno arhivi na ravni podatkovnih datotek nimamo pripravljenih tako podrobnih metapodatkov na ravni posameznih objektov (npr. podatkovne datoteke).

GESIS bo na podlagi ankete, predstavljenega gradiva in razprav s te delavnice, ob pomoči DANS in SND, pripravil predlog politik do julija 2016. Temu sledi priprava primerov najboljših praks in spletni seminar. Končen predlog politik bo pripravljen za obravnavo na Upravnem odboru CESSDA v decembru 2016.

Gradivo z delavnice je dostopno na povezavi.

Prejšnji članek

ADP v projektu CESSDA Metadata Management

Naslednji članek

Izšlo je poročilo: Arhiviranje družbenih omrežij

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja