Domov » blog

Družboslovni podatkovni viri za delo s srednješolci

26 August 2014 Brez komentarjev Tagi: sonjab
Ali na volitvah na državni ravni (DZ, predsedniške) volite?

Ali na volitvah na državni ravni (DZ, predsedniške) volite?

Temeljna naloga Arhiva družboslovnih podatkov (ADP) je pridobivanje kakovostnih raziskovalnih podatkovnih virov, zanimivih za slovenske družboslovce. K temu sodi izbor podatkovnih virov skladen s kriteriji družboslovne stroke, obravnava podatkov in pripadajočih gradiv ter njihova priprava za shranjevanja in varovanje pred uničenjem. Vse to s ciljem, da bi bili kakovostni viri na voljo in dostopni za znanstvene, izobraževalne in druge namene čim širšemu krogu uporabnikov.

K temu pa sodi še eno pomembno poslanstvo ADP: to je promocija podatkovnih virov in njihove uporabe različnim skupinam uporabnikov. To običajno poteka v obliki delavnic in izobraževanj, ki jih organiziramo v ADP. Tokrat, 21. avgusta 2014, smo skupaj z Zavodom RS za šolstvo organizirali izobraževanje z naslovom: Dostop in uporaba razpoložljivih družboslovnih podatkov v srednjih šolah. Namenjeno je bilo profesorjem sociologije, s ciljem, da bi osvojeno znanje uporabili pri pouku.

V uvodnem predavanju je vodja arhiva Janez Štebe predstavil osnovne naloge in poslanstvo podatkovnih središč ter zgodovino Arhiva družboslovnih podatkov, ki ima status nacionalnega podatkovnega središča za družboslovje. Sledilo je predavanje o življenjskem krogu raziskovanja z metodo sekundarne analize. Teoretske podlage obravnavane teme so dopolnjevali primeri iz podatkovnih virov, ki so na voljo v ADP, ki jih je predstavila Sonja Bezjak. Celotno predavanje je ilustrirala večno aktualna tema množičnih medijev. Z različnimi primeri raziskovalnih vprašanj, hipotez, odvisnih in neodvisnih spremenljivk so učitelji dobili predstavo o povezovanju teoretskih in empiričnih (kvantitativnih) virov.

V drugem delu izobraževanja je Irena Vipavc Brvar predstavila katalog podatkovnih virov in orodje za delo z raziskovalnimi podatki (Nesstar). V zadnjem, praktičnem delu so udeleženci preizkusili Nesstar in sami izdelali osnovne statistične analize na osnovi raziskovalnih podatkov.

Izobraževanja se je udeležilo 27 profesoric in profesorjev sociologije iz vse Slovenije. Ti so osvežili teoretsko znanje s področja metodologije raziskovanja z metodo sekundarne analize in spoznali osnovne veščine za delo s podatki pri pouku sociologije v srednjih šolah.

Program in predstavitve z izobraževanja.

Komentiraj!

Dodajte svoj komentar ali uporabite trackback iz svoje strani. Lahko se tudi naročite na komentarje preko RSS.

Be nice. Keep it clean. Stay on topic. No spam.

Lahko uporabite:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>