Izšlo je poročilo projekta ODPRTI PODATKI v obliki e-knjige

Založba FDV je v obliki e-knjige objavila zaključno poročilo CRP projekta ODPRTI PODATKI. Monografija na enem mestu povzema rezultate triletnega projekta. Poleg skrajšanega pregleda stanja v Sloveniji, ki je bilo že prej objavljeno v obliki delovnega poročila, vsebuje povzetek ostalih aktivnosti in dogodkov v Sloveniji, ter izčrpen pregled mednarodnega dogajanja. Mednarodni pregled je prirejen posebej za to novo objavo in predstavlja vse najnovejše pobude in najpomembnejše projekte s področja dela z raziskovalnimi podatki, kot so pobude Evropske komisije, aktualne še posebej v novem sklicu raziskovalnega programa, ali pa ustanovitev in delovanje Research Data Alliance. Monografijo zaključuje glavni rezultat celotnega projekta, to je predlog akcijskega načrta za vzpostavitev sistema odprtega dostopa do podatkov iz javno financiranih raziskav, skupaj s predlogom politik.

Glavni poudarki, ki sledijo iz objavljenega poročila, izhajajo iz prepričanja o koristnosti obravnave raziskovalnih podatkov kot javnega dobrega, ki pripomore k večji preglednosti znanstvenih objav in k večji kakovosti raziskovalnih odkritij, pomeni pa tudi prihranek sredstev, namenjenih za raziskovanje. Financerji znanosti so ključni igralec, ki lahko prinesejo spremembe na tem področju. In sicer z določitvijo obveznosti priprave načrtov ravnanja z raziskovalnimi podatki ob prijavi raziskovalnega projekta, z namenom po možnosti zagotoviti odprti dostop do podatkov kmalu po nastanku. Dodatno delo na podatkih z namenom odprtega dostopa je po tem pojmovanju sestavni del aktivnosti raziskovalnega projekta. Zagotoviti pa je potrebno tudi sodelovanje podpornih dejavnosti, ki razbremenijo izvajalce projekta pri skrbi za dolgotrajno dostopnost raziskovalnih podatkov.

Spremembe, ki smo jih predlagali pri zagotavljanju odprtega dostopa do raziskovalnih podatkov, so skladne z mednarodnimi usmeritvami, hkrati pa so realistične v tem, da prikazujejo scenarije, izvedljive v domačem, slovenskem okolju, ki vključujejo  izrabo ali nadgradnjo obstoječega znanstveno informacijskega ekosistema. Npr. pri prikazu na nekaterih področjih znanosti že vzpostavljenega načina vrednotenja v podatkovnem središču dostopnih raziskovalnih podatkov kot znanstvenega prispevka, točkovanega v osebni bibliografiji raziskovalca. Ostala področja znanosti so pred izzivom, da se čim prej priključijo s svojo podatkovno produkcijo in s tem svojim raziskovalcem zagotovijo enakopravno obravnavo.

Monografija je prosto dostopna v Založbi FDV ali na spletni strani ADP.

Prejšnji članek

Delavnica »Uporaba mikropodatkov Ankete o delovni sili v študijske namene«

Naslednji članek

Sestanek projekta SERSCIDA v Sarajevu

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja