Odprti podatki

Načrt za vzpostavitev sistema odprtega dostopa do raziskovalnih podatkov v Sloveniji


Avtorji:

Janez Štebe
Sonja Bezjak
Sanja Lužar

Povzetek:

Da bi preverili, kakšno je v Sloveniji stanje na področju raziskovalnih podatkov in oblikovali predloge za prihodnje načrte, ki bodo utemeljeni na realnih možnostih, je Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport v sodelovanju z ARRS na razpisu za predlagani Ciljni raziskovalni projekt: Odprti podatki – priprava akcijskega načrta za vzpostavitev sistema odprtega dostopa do podatkov iz javno financiranih raziskav v Sloveniji izbralo Arhiv družboslovnih podatkov pri Univerzi v Ljubljani.
V mednarodnem okolju obstaja soglasje o pomenu vzpostavitve odprtega dostopa do raziskovalnih podatkov za razvoj znanosti. Zelo vplivna so Načela in usmeritve OECD, Priporočila Komisije EU in ostalih predstavnikov deležnikov v znanosti (LERU, Science Europe in njena delovna skupina Research Data, LIBER, ALLEA). S članstvom v mednarodni organizaciji OECD se je Slovenija zavezala, da bo sledila njenim smernicam na področju dostopa do raziskovalnih podatkov, financiranih iz javnih sredstev.

>> Preberi cel povzetek


Creative Commons License
To delo je ponujeno pod Creative Commons Attribution 4.0 International

Copyright © Fakulteta za družbene vede, Založba FDV, Ljubljana 2013

 
© ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2015 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si