Domov » blog

Zaključna konferenca projekta CESSDA SaW

6 November 2017 Brez komentarjev Tagi: , , sonjab

Prvi cilj evropskega projekta Strengthening and widening the European infrastructure for social science data archives oziroma na kratko CESSDA SaW je bil ustvariti pogoje za povezane storitve arhivov družboslovnih podatkov za celotno evropsko raziskovalno območje, ki bo lahko podpora za raziskovalne potrebe prihodnjih generacij družboslovcev kjer koli v Evropi.

Projekt je trajal od avgusta 2015 do oktobra 2017, v njem je poleg številnih drugih evropskih arhivov družboslovnih podatkov sodeloval tudi ADP.

Partnerji smo se v sredini oktobra srečali še na zadnji, zaključni konferenci, ki je potekala v Dublinu, pod okriljem Irskega arhiva družboslovnih podatkov (ISSDA).

V uvodnem delu konference je Jenny O’Neil, Irski arhiv družboslovnih podatkov (ISSDA), Univerza v Dublinu, predstavila izvlečke raziskave o pomenu irskega arhiva družboslovnih podatkov za posameznega raziskovalca, irsko raziskovalno skupnost in širšo družbo. Raziskava, ki so jo izvedli med irskimi raziskovalci, je pokazala, da več kot 70 % tistih, ki so odgovorili na vprašanje, meni, da so podatki, dostopni pri ISSDA, zelo pomembni za njihovo raziskovalno delo. Pomembni pa niso le za raziskovanje, pač pa tudi za pedagoško delo in usposabljanje mladih raziskovalcev.

Harry Tuinder, DG Research and Innovation, Evropska komisija, je predstavil evropski pogled na krepitev skupne raziskovalne infrastrukture, ki si mora prizadevati za kakovost in trajnost. Ta prizadevanja je označil za poseben izziv, saj je potrebno uskladiti prioritete EU in posameznih držav članic.

Ron Dekker, direktor CESSDA ERIC, je v svojem nagovoru poudaril pomen družboslovnih podatkov za celotno EU. »Če želimo razumeti družbo, potrebujemo podatke. Potrebujemo pa jih tudi, če želimo razumeti EU«, je sklenil. Kot poseben izziv čezmejnega sodelovanja evropskih arhivov družboslovnih podatkov je izpostavil vprašanje lastništva podatkov ter s tem povezane pravne zapletenosti. Po drugi strani pa je opozoril na svojevrstnost družboslovnega »podatkovja«, ki gotovo ni tako obsežno kot na področju »opazovanja vesolja«, vsekakor pa so družboslovni podatki veliko bolj kompleksni, če jih želimo pripraviti za ponovno rabo.  CESSDA ERIC se področja loteva s štirimi t. i. stebri: zaupanje (TRUST), usposabljanje (TRAINING), tehnologija (TECHNOLOGY) in orodja (TOOLS).

Vigdis Kvalheim, Norveški arhiv raziskovalnih podatkov, vodja delovnega paketa 3, je predstavila obsežno delo in trud vložen v projekt. Predstavila je poročilo z naslovom Country report on development potentials, v katerem je predstavljenih 37 držav ter njihove možnosti za ustanovitev ali razvoj storitev arhivov družboslovnih podatkov. Poročilo je nastalo v okviru naloge 3.2, ki smo jo vodili v ADP in je v celoti dostopno na povezavi.

V zaključnem delu konference sta svoje izkušnje s pridruževanjem konzorciju CESSDA ERIC predstavila Miloslav Bahna iz slovaškega arhiva družboslovnih podatkov (SASD) in Adrian Duša iz romunskega arhiva družboslovnih podatkov (RODA). Oba sta poudarila pomen podpore stabilne evropske raziskovalne infrastrukture za države, ki svoje storitve šele razvijajo. V skupnih EU projektih črpajo svoja znanja in izkušnje ter jih prenašajo v svoje raziskovalno okolje.

Komentiraj!

Dodajte svoj komentar ali uporabite trackback iz svoje strani. Lahko se tudi naročite na komentarje preko RSS.

Be nice. Keep it clean. Stay on topic. No spam.

Lahko uporabite:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>