Domov » blog

ADP v projektu CESSDA SaW

10 November 2015 Brez komentarjev Tagi: , sonjab

ADP že dlje časa sodeluje pri projektih, ki si prizadevajo za širitev mreže arhivov družboslovnih podatkov na Balkanu (trenutno npr. pri SEEDS). Z letošnjim letom pa se pridružuje novemu projektu CESSDA SaW, katerega cilj je okrepiti omrežje arhivov družboslovnih podatkov, vanj vključiti vse evropske države in zagotoviti vzdržnost njihovih podatkov.

V okviru projekta se bo za vsako evropsko državo preučilo ovire in možnosti ter potencialno vrednost, ki bi jo prineslo članstvo v Konzorciju Evropskih Arhivov Družboslovnih Podatkovnih CESSDA. Prav tako se bo preverilo, katere infrastrukture v teh državah že obstajajo. Pri tem nam bodo v pomoč ugotovitve že zaključenih infrastrukturnih projektov, kot npr. SERSCIDA, DASISH, DwB.

Cilj je, da razširjeno članstvo v konzorciju CESSDA tvori močno omrežje najboljših praks, ki bodo v korist evropskemu družboslovju in raziskovanju. Koordinarno sodelovanje in posvetovanje z nadnacionalnimi evropskimi deležniki (Eurostat, Evropski parlament …) bo prineslo koristi vsem članicam CESSDA.

Nosilec projekta je Konzorcij CESSDA, ADP kot član CESSDA pa v njem sodeluje kot partnerska organizacija, ki je vključena v več nalog. Še posebej intenzivno je vključena v delovne pakete WP2 Dissemination and Communication, WP3 Strenghtening and widening through planning and engagement in WP4 Strenghtening and widening through knowledge exchange.

V okviru delovnega paketa WP2 bo ADP sodeloval pri nalogi Task 2.1 Establishment of a knowledge sharing platform for ERA data archives. V delovnem paketu WP3 na nalogah Task 3.2 Audit of current state of the art of data archive services in each ERA country – pri slednjem je ADP izbran za nosilca naloge in Task 3.4 Widening data perimeter. V WP4 bo ADP intenzivneje sodeloval kar pri štirih nalogah, in sicer: Task 4.1 Development support: a rolling programme of hands-on training for data archive parcticioners on ingest and dissemination practices, Task 4.2 Development support: policies for implementing each component of the OAIS, Task 4.3 Development support: achieving the Data Seal of Approval ter Task 4.6 Understanding the economic impact of social science data services.

Projekt traja dve leti, začenši v avgustu 2015, koordinira ga CESSDA, v njem pa sodeluje več področnih organizacij iz različnih držav.

O projektu tudi na spletni strani ADP.

cessdasaw

Komentiraj!

Dodajte svoj komentar ali uporabite trackback iz svoje strani. Lahko se tudi naročite na komentarje preko RSS.

Be nice. Keep it clean. Stay on topic. No spam.

Lahko uporabite:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>