Redno srečanje ponudnikov podatkovnih storitev CESSDA

9. in 10. aprila 2019 je v Kopenhagnu na Danskem potekal redni forum ponudnikov podatkovnih storitev CESSDA, med katerimi je tudi ADP. Na srečanju so ponudniki storitev predstavili aktivnosti, ki potekajo v njihovih državah. Izpostavljamo nekaj najzanimivejših.

Največ pozornosti je bilo namenjeno vsebinam, vezanim na Evropsko uredbo o varovanju osebnih podatkov. Posebnost pri tem je Švica, ki kot nečlanica Evropske Unije ni zavezana k upoštevanju Evropske uredbe na nacionalnem območju. Švicarji že pripravljajo podobno zakonodajo, ki bo vključevala vse ustrezne vidike varovanja osebnih podatkov.

V povezavi z Uredbo veliko arhivov ponuja izobraževanja in orodja, vezana na Načrt ravnanja z raziskovalnimi podatkov (NRRP), saj je vprašanje varstva osebnih podatkov pomembno v fazi zbiranja, priprave in arhiviranja podatkov. Pri NRRP je zlasti aktiven švicarski arhiv FORS, saj je prav njihova znanstvena fundacija uvedla formalna pravila za oddajo NRRP.

Dodatno se je FORS zavezal k pripravi tehnične rešitve, ki bo omogočila uporabo orodja FORSbase za druge discipline in univerze v Švici. Vodja podatkovnega centra na FORS, Brian Kleiner, je poročal tudi o tem, da skupaj s partnerji ustanavljajo Center za povezovanje raziskovalnih podatkov. Namen centra bo olajšati uporabo povezanih osebnih podatkov za švicarsko raziskovalno skupnost.

O novostih poročajo tudi v švedskem arhivu SND, kjer so z organizacijsko spremembo in s pomočjo univerz v zadnjem letu začeli sprejemati raziskovalne podatke drugih disciplin.

Norveški NSD, ki izvaja funkcijo Urada za zaščito do raziskovalnih podatkov za vse norveške univerze, je na svoji spletni strani pripravil nekaj navodil v povezavi z zbiranjem osebnih podatkov v raziskovanju in ponuja orodje za oceno občutljivosti zbranih podatkov. Več informacij je na voljo na povezavi.

DVE NOVI VLOGI ZA ČLANSTVO V CESSDA

Novost pri CESSDA sta tudi dve vlogi za članstvo. Oddali sta ju Republika Severna Makedonija in Republika Hrvaška, forum pa je podal pozitivno mnenje za njuno priključitev. Vlogi sta predani v pregled in potrditev Generalni skupščini CESSDA, ki se bo junija letos odločala o njunem vstopu v konzorcij.

Srečanje ponudnikov storitev CESSDA (Foto: Van My Tieu)

Na to smo v ADP še posebej ponosni, saj je k ustanavljanju nacionalnih arhivov vplivalo tudi delo, ki smo ga izvedli v projektih SERSCIDA, SEEDS in CESSDA SaW, kjer so se sodelavci raziskovalnih centrov držav Zahodnega Balkana usposabljali in pripravljali ustrezne dokumentne podlage za vzpostavitev podatkovnih centrov v svojih državah.

Za november že načrtujemo srečanje CESSDA partnerskih držav v Makedoniji, s čemer želimo dodatno okrepiti pozicijo podatkovnega centra v nastajanju.

NAČRT DELA

Na forumu je bilo podano poročilo o pričakovanih orodjih, ki bodo razvita v okviru projekta SERISS (se zaključi v septembru 2019). Orodja v večji meri služijo raziskovalnemu procesu zbiranja podatkov in ne arhiviranju. Za tehnični prevzem orodij pod okriljem CESSDA, je tehnična skupina pripravila model preverjanja zrelosti orodja. Ostaja še nekaj odprtih vprašanj glede avtorskih pravic. Seznam orodij je dostopen v seznamu rezultatov delovne skupine 4 projekta SERISS.

Forum se je seznanil še s finančnim poročilom dela CESSDA. Sledila so poročila delovnih skupin. Vodja področja v ADP, mag. Irena Vipavc Brvar, ki je tudi vodja delovne skupine za izobraževanje in usposabljanje pri CESSDA, je predstavila poročilo skupine za leto 2018 in načrte dela v 2019. Sodelujočim je predstavila tudi predlog aktivnosti za leto 2020, ki sledijo strateškemu načrtu za izobraževanje za obdobje 2019–2020, ki ga je skupina pripravila v začetku tega leta.

Poleg izpostavljenih aktivnosti, imamo arhivi pod okriljem konzorcija CESSDA še številne druge naloge in cilje, ki jih bomo opravljali tekom leta in v prihodnje, z namenom da bi izboljšali izkušnjo delovanja ter raziskovalce čim bolj spodbudili k deljenju raziskovalnih podatkov. Sledite našim aktivnostim!

Prejšnji članek

Uvodni sestanek Social Sciences & Humanities Open Cloud SSHOC

Naslednji članek

Konferenca: Odprta znanost 2019