O projektu »EIRENE – Povojne tranzicije v perspektivi spola: primer severovzhodno jadranskega prostora«

Piše: doc. dr. Ana Čergol Paradiž, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani

2. marca 2018 je v Dvorani Zemljepisnega muzeja ZRC SAZU v Ljubljani potekalo prvo srečanje (»Kick-off meeting«) sodelavk in sodelavcev petletnega evropskega raziskovalnega projekta »EIRENE – Post-war transitions in gendered perspective: the case of the North Eastern Adriatic Region« (»EIRENE – Povojne tranzicije v perspektivi spola: primer severovzhodno jadranskega prostora«), ki ga vodi prof. dr. Marta Verginella s Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani.

Raziskovalna tema projekta se osredotoča na povojna, tranzicijska obdobja na severovzhodnem jadranskem območju, in sicer po prvi svetovni vojni, po drugi svetovni vojni in po jugoslovanskih vojnah v devetdesetih letih. Predmet analize je vpliv tranzicijskih procesov na položaj žensk. V pretres je vzeta na eni strani stopnja njihove marginalizacije in izključevanja iz političnega in javnega življenja,  trga delovne sile in uradnih praks spomina, na drugi strani pa se analiza  osredotoča na oblike njihovega vključevanja in možnosti delovanja na različnih ravneh javnega življenja, iz katerega so bile predhodno izključene.

Prvo srečanje je bilo namenjeno predvsem organizacijskim vidikom projekta. V dopoldanskih urah je vodja red. prof. dr. Marta Verginella udeleženke in udeležence seznanila z glavnimi projektnimi cilji in koncepti. Doc. dr. Ana Cergol Paradiž je  spregovorila o delovnem in komunikacijskem načrtu, sledila je predstavitev  spletne strani projekta, ki jo je pripravila dr. Urška Strle. Na kratko so bile predstavljene tudi dodatne izobraževalne možnosti za članice in člane projekta v prihodnjih mesecih: npr.  udeležba na tečaju slovenskega jezika pod okriljem Filozofske fakultete za tuje raziskovalce/ke in delavnica iz »data managmenta«, ki ga bo vodja projekta predvidoma organizirala v sodelovanju z ADP (Arhivom družboslovnih podatkov).

V popoldanskih urah so bili v ospredju obravnave etični vidiki projekta EIRENE. Izpostavljen je bil problem varstva občutljivih osebnih podatkov še posebej v povezavi z novo evropsko uredbo o varstvu osebnih podatkov, ki bo stopila v veljavo v tekočem letu. Govor je bil tudi o težavah, na katere lahko raziskovalci in raziskovalke naletijo pri opravljanju ustnih intervjujev z osebami, ki so preživele vojne travme. Raziskovalci in raziskovalke se bodo glede primernega ravnanja z intervjuvankami in intervjuvanci usposobili na posebni delavnici, ki jo bo pripravil in strokovno vodil klinični psiholog izr. prof. dr. Robert Masten. Sklepni del srečanja je bil v celoti posvečen hrambi podatkov oz. t.i. »data managementu«, o katerem sta v imenu ADP spregovorili dr. Sonja Bezjak in mag. Irena Vipavc Brvar. Med drugim sta predstavili vidik organiziranja in hranjenega kvalitativnih podatkov, npr. ustnih intervjujev in njihovih transkripcij ter strategije pri pripravi ustreznega »data management« plana.  Udeleženke in udeleženci srečanja so se z vodjo projekta strinjali, da bo premišljeno zastavljen »data management plan« oz. načrt ravnanja z raziskovalnimi podatki, ki bo pripravljen v sodelovanju z ADP, ključen za dolgoročno uspešnost in odmevnost  evropskega raziskovalnega projekta (ERC)  EIRENE in podobnih bodočih projektov.

Srečanje udeleženk in udeležencev (Foto: Neža Trdin)
Prejšnji članek

Foster Book Sprint: Razglednica iz Hannovra

Naslednji članek

FOSDEM – največja konferenca razvijalcev prostega in odprtokodnega programiranja v Evropi

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja