EDDI – Letna konferenca evropskih DDI uporabnikov

6. in 7. decembra 2016 se je v Koelnu, Nemčija, v organizaciji GESIS inštituta, ki pokriva ta raziskovalno področje, kot podatke storitve, odvila letna konferenca evropskih DDI uporabnikov.

Organizatorji so na dogodek povabili dva priznana govorca. V torek, 6. decembra, se nam je pridružil Keith Jeffery, dolgoletni direktor STFC Rutherford Appleton laboratorija v pokoju, na področju, s katerim se je ukvarjal je potreba po izmenjavi velike količine informacij precej večja kot na področju družboslovja.

K. Jeffery je posebej izpostavil t.i. FAIR načela (FAIR – Findable, Accessible, Interoperable, Reusable), po katerih je moč podatke enostavno najti, določena morajo biti pravila dostopa, potrebno je uporabiti ustrezne sintakse in ponovno uporabnost podatkov. Pri čemer je potrebno upoštevati vnaprej določene, več-jezikovne semantike, npr. model CERIF (Common European Reserach Information Format). Razvijalce DDI standarda je posebej pozval k temu, da morajo zagotoviti združljivosti podatkov tudi za nazaj.

Drugi vabljeni govorec Stefan Winkler-Nees pa je prišel iz vrst financerjev. Predstavil je vizijo Nemške raziskovalne fundacije (DFG), ki ne bo financirala zgolj projektov, ki bodo zbirali nove podatke, ampak tudi take, ki bodo uporabili že zbrane podatke.

Foto: Irena Vipavc Brvar
Foto: Irena Vipavc Brvar

Obenem pa je v načrtu tudi financiranje infrastrukturnih centrov, ki bodo raziskovalcem z različnih disciplin nudili trajen, enostaven in hiter dostop do podatkov in spremljajočih vsebin. Iz poročila Report on Integration of Data in Publication iz leta 2011 je razvidno, da je le manjši delež surovih podatkov dejansko uporabljen v publikacijah in da je potencial druge možne uporabe ogromen.

Kljub temu, da je danes priprava načrta ravnanja z raziskovalnimi podatkov spodbujena s strani različnih financerjev je njegovo mnenje, da bo preteklo več let, predno bo to dejansko prišlo v kri raziskovalcev. Tako kot v Sloveniji se tudi v Nemčiji srečujejo z velikim problemom podatkovne pismenosti in neustreznim citiranjem surovih podatkov, za kar pripravljajo smernice.

Na dogodku sta bila predstavljena tudi dva prispevka projekta CESSDA Metapodatkovnega modela, v katerega je vključen tudi ADP. Anne Etheridge iz UKDA je predstavila predlog novih kontroliranih slovarjev (ang. Controlled vocabularies) za metapodatkovni model organizacije CESSDA in njihovo skladnost s slovarji DDI standarda. Kerrin Borschewski iz GESIS pa je govorila o načrtovani obliki novega modela.

Temu naj bi sledila druga stopnja projekta, ki bi vključevala prilagoditve zahtevam drugih orodij, ki se prav tako razvijajo in razvoj besedišča za kontrolirane slovarje. Model bo namreč potrebno uskladiti z zahtevami Evropske banke vprašanj, preko katere bodo dostopni vsi instrumenti CESSDA arhivov (npr. vprašalniki, vprašanja), in zahtevami enotnega spletnega kataloga podatkov organizacije CESSDA.

Dogodka smo se udeležili predvsem razvijalci, uporabniki standarda in predstavniki podatkovnih arhivov/storitev. S strani Christiana Wolfa, direktorja GESIS, je bil podan javni poziv za večjo vključitev raziskovalnih organizacij in podjetij, katerih primarna naloga je zbiranje podatkov, statističnih uradov in financerjev. Udeleženci smo se strinjali, da je treba v razprave o uporabi standarda in orodij vključiti tudi druge deležnike.

Program in povzetki so dostopni na spletni strani konference.

 

Prejšnji članek

ADP na Sociološkem srečanju 2016

Naslednji članek

Sestanek pri Science Europe

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja