Domov » sekunadarna raba

Prispevki: sekunadarna raba

blog, novo, uporabnik »

Za blog ADP piše letošnja prejemnica Klinarjevega priznanja za najboljše zaključno delo, ki temelji na podatkih iz Arhiva družboslovnih podatkov, Zala Turšič. V magistrski nalogi z naslovom »Samozaposlene ženske v neoliberalnem kapitalizmu:osebne odločitve, prepričanja in pričakovanja na primeru Slovenije«, avtorica raziskuje vpliv neoliberalne teorije na delovanje akterjev na različnih ravneh.

Več »

blog, Metina lista, uporabnik »

Mag. Živa Broder s Centra za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij na FDV je decembra 2016 prejela priznanje Klinarjevega sklada za delo na podatkih iz ADP. V prispevku je predstavila vsebino svojega dela in možnosti rabe podatkov iz arhiva. Več v nadaljevanju!

Več »