VERPLU08 - Mednarodna raziskava o verstvih: Učinki verskega pluralizma

09. 01. 2013

Raziskava o religioznosti in socialnih stališčih v Ljubljani in Goriški regiji je del raziskave Učinki verske diverzitete (What are the Impacts of Religious Diversity? Regions in Three European Countries Compared), ki je v okviru projekta NORFACE Research Programme potekala v treh državah – v Nemčiji (Univerza v Bochumu), na Finskem (Univerza v Tampereju) in v Sloveniji (UL, FDV) med 1. 6. 2007 in 30. 9. 2010.

Raziskovalci so si zastavili nekatera vprašanja v okviru razprave o dveh poglavitnih teorijah o učinkih verske diverzitete: (1.) teorije, po kateri verski pluralizem oz. naraščajoča diverziteta vodi v sekularizacijo in (2.) teorije, po kateri verski pluralizem oz. naraščajoča diverziteta vodi v večjo religioznost.

V vsaki izmed držav sta bili raziskovani po dve okolji – eno urbano in eno podeželsko. V obeh okoljih je bila izvedena raziskava o (objektivni) stopnji verske diverzitete (s popisom vseh delujočih verskih skupnosti) in telefonska anketna raziskava o njenih učinkih na vernost in na nekatera družbena stališča, zlasti na ksenofobijo. V slovenski raziskavi je bilo zajetih 3.000 respondentov, v vseh treh državah pa skupaj 9.000.

Poglavitne ugotovitve: (1.) Religijska diverziteta kot značilnost okolja nima vpliva na t. i. centralnost religioznosti. (2.) Toda osebni stiki z verskimi alternativami spodbujajo centralnost religioznosti. (3.) Večja verska diverziteta sama po sebi ne vpliva na ksenofobijo. (4.) Osebni stiki z verskimi alternativami pa zmanjšujejo ksenofobijo oz. povečujejo strpnost.

Glede na rezultate te raziskave je mogoče reči, (1.) da so dozdajšnja teoretiziranja o učinkih objektivne verske diverzitete pretiravala glede učinkov (v eno ali drugo smer) in (2.) da so učinki na družbena stališča pozitivni, če vključujejo osebne stike z versko drugačnimi. Družbeno promoviranje medreligijskih stikov v Sloveniji oz. evropskih državah bi zato imelo družbeno integrativne in pozitivne učinke.

Raziskava obeh slovenskih okolij, Ljubljane in Goriške regije, je po pričakovanjih pokazala višjo stopnjo diverzitete in sekulariziranosti v urbani regiji; ta je izkazovala tudi nižjo stopnjo ksenofobije.

>>opis raziskave<<

Tags: ADP nova2013 raziskava

News Tags

ADP [157]raziskava [126]nova2010 [21]nova2009 [15]nova2018 [15]nova2013 [14]nova2017 [13]raziskave [13]nova2015 [12]podatki [12]nova2014 [11]nova2019 [11]nova2012 [9]nova2016 [9]novo [9]dogodek [8]izobraževanje [7]nova2011 [7]novica [6]predavanje [6]cessda [5]odprti [5]razpis [5]uporabniki [5]2015 [4]delavnice [4]klinar [4]nova [4]poziv [4]spletni seminar [4]2012 [3]ess [3]GDPR [3]UKDA [3]2011 [2]blog [2]ctk [2]dwb [2]gesis [2]gradiva [2]Klinarjev [2]nagrada [2]Nesstar [2]odpp10 [2]odprti dostop [2]poročilo [2]sistory [2]sklad [2]statistika [2]usposabljanje [2]2013 [1]2017 [1]20letnica [1]ADS [1]akcijski načrt [1]altmetric ambassadors [1]CRONOS [1]CSES [1]delavnica [1]delo [1]Excel [1]financiranje [1]Foster [1]IASSIST [1]ICPSR [1]iskanje podatkov [1]labour force survey [1]logistična [1]mednarodna [1]MethodsNews [1]MIZŠ [1]MS [1]NCRM [1]novost [1]objava [1]obvestilo [1]odprta znanost [1]odprti podatki [1]panel [1]pomoč [1]popisi [1]posnetek [1]prazniki [1]prezentacija [1]program [1]projekt [1]raziskovalni podatki [1]raziskovanje [1]razvnanje s podatki [1]RDA [1]RDA Europe [1]registracija [1]regresija [1]sekundarna raba [1]seminar [1]SERSCIDA [1]simpozij [1]Slovenia [1]splet [1]SSHOC [1]štipendija [1]štipendije [1]subvencija [1]SURS [1]učbenik [1]učna gradiva [1]učne vsebine [1]UK Data [1]urnik [1]vlada rs [1]vodič [1]webinar [1]zakon [1]zbornik [1]
UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP je del Inštituta za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. Sredstva za delovanje ADP je zagotovil ARRS v okviru infrastrukturnega programa "Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani." ADP je član združenja evropskih arhivov družboslovnih podatkov CESSDA. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si