VERPLU08 - Mednarodna raziskava o verstvih: Učinki verskega pluralizma

09. 01. 2013

Raziskava o religioznosti in socialnih stališčih v Ljubljani in Goriški regiji je del raziskave Učinki verske diverzitete (What are the Impacts of Religious Diversity? Regions in Three European Countries Compared), ki je v okviru projekta NORFACE Research Programme potekala v treh državah – v Nemčiji (Univerza v Bochumu), na Finskem (Univerza v Tampereju) in v Sloveniji (UL, FDV) med 1. 6. 2007 in 30. 9. 2010.


Raziskovalci so si zastavili nekatera vprašanja v okviru razprave o dveh poglavitnih teorijah o učinkih verske diverzitete: (1.) teorije, po kateri verski pluralizem oz. naraščajoča diverziteta vodi v sekularizacijo in (2.) teorije, po kateri verski pluralizem oz. naraščajoča diverziteta vodi v večjo religioznost.


V vsaki izmed držav sta bili raziskovani po dve okolji – eno urbano in eno podeželsko. V obeh okoljih je bila izvedena raziskava o (objektivni) stopnji verske diverzitete (s popisom vseh delujočih verskih skupnosti) in telefonska anketna raziskava o njenih učinkih na vernost in na nekatera družbena stališča, zlasti na ksenofobijo. V slovenski raziskavi je bilo zajetih 3.000 respondentov, v vseh treh državah pa skupaj 9.000.


Poglavitne ugotovitve: (1.) Religijska diverziteta kot značilnost okolja nima vpliva na t. i. centralnost religioznosti. (2.) Toda osebni stiki z verskimi alternativami spodbujajo centralnost religioznosti. (3.) Večja verska diverziteta sama po sebi ne vpliva na ksenofobijo. (4.) Osebni stiki z verskimi alternativami pa zmanjšujejo ksenofobijo oz. povečujejo strpnost.


Glede na rezultate te raziskave je mogoče reči, (1.) da so dozdajšnja teoretiziranja o učinkih objektivne verske diverzitete pretiravala glede učinkov (v eno ali drugo smer) in (2.) da so učinki na družbena stališča pozitivni, če vključujejo osebne stike z versko drugačnimi. Družbeno promoviranje medreligijskih stikov v Sloveniji oz. evropskih državah bi zato imelo družbeno integrativne in pozitivne učinke.


Raziskava obeh slovenskih okolij, Ljubljane in Goriške regije, je po pričakovanjih pokazala višjo stopnjo diverzitete in sekulariziranosti v urbani regiji; ta je izkazovala tudi nižjo stopnjo ksenofobije.>>opis raziskave<<

Tags: ADP nova2013 raziskava

News Tags

ADP [252]raziskava [221]nova2021 [30]nova2022 [29]podatki [23]nova2010 [21]nova2009 [15]nova2018 [15]nova2013 [14]raziskave [14]nova2017 [13]nova2015 [12]nova2023 [12]novica [12]nova2014 [11]nova2019 [11]novo [10]nova2012 [9]nova2016 [9]dogodek [8]nova2020 [8]izobraževanje [7]nova [7]nova2011 [7]odprta znanost [7]razpis [7]cessda [6]predavanje [6]nova raziskava [5]odprti [5]poziv [5]SSHOC [5]uporabniki [5]usposabljanje [5]2015 [4]delavnice [4]FAIR [4]klinar [4]OpenAIRE [4]spletni seminar [4]statistika [4]vodič [4]2012 [3]blog [3]covid-19 [3]ess [3]GDPR [3]odprti dostop [3]TRIPLE [3]UKDA [3]2011 [2]2023 [2]anonimizacija [2]ckz [2]članki [2]ctk [2]domsta20 [2]dwb [2]gesis [2]gradiva [2]IASSIST [2]Klinarjev [2]kvalitativno raziskovanje [2]nagrada [2]Nesstar [2]nova2024 [2]nova22 [2]nova23 [2]NRRP [2]obvestilo [2]odpp10 [2]odprti podatki [2]open science [2]podatkovni portal [2]poročilo [2]projekt [2]publikacije [2]raziskovalci [2]RDA [2]sistory [2]sklad [2]Slovenija [2]učbenik [2]webinar [2]2013 [1]2017 [1]20letnica [1]ADS [1]akademiki [1]akcijski načrt [1]altmetric ambassadors [1]anketa [1]arhiv [1]citiranje [1]coordinate [1]covid [1]CRONOS [1]crowdfunding [1]CSES [1]CVS [1]DANS [1]delavnica [1]delo [1]dmeg [1]EOSC [1]etnične manjšine [1]Evropska komisija [1]Excel [1]financiranje [1]forum [1]Foster [1]horizon [1]humanistične vede [1]ICPSR [1]igra [1]informacije [1]iskanje podatkov [1]knjiga [1]koda [1]komercialne storitve [1]konferenca [1]labour force survey [1]logistična [1]LREC [1]manjšine [1]mednarodna [1]MethodsNews [1]micree19 [1]micres19 [1]MIZŠ [1]mladina [1]množično financiranje [1]MS [1]nagrade [1]NCRM [1]nov projekt [1]novost [1]objava [1]odprt dostop [1]open access [1]orodje [1]panel [1]Pionirji družboslovnih raziskav [1]podaki [1]pomoč [1]popisi [1]posnetek [1]prazniki [1]prezentacija [1]priseljenci [1]program [1]projekt ADP [1]raziskovalni podatki [1]raziskovanje [1]razvnanje s podatki [1]RDA Europe [1]registracija [1]regresija [1]repozitorij [1]sekundarna raba [1]seminar [1]SERSCIDA [1]simpozij [1]Slovenia [1]sociologija [1]splet [1]spletna konferenca [1]spolne vrednote [1]štipendija [1]štipendije [1]študija [1]študije [1]subvencija [1]SURS [1]tistra15 [1]učenje [1]učna gradiva [1]učna vsebina [1]učne vsebine [1]UK Data [1]UK Data Service [1]UKDS [1]uporabniki podatkov [1]urnik [1]vlada rs [1]vozlišče [1]vprašalnik [1]zakon [1]zbiranje denarja [1]zbornik [1]Združeno kraljestvo [1]znanost [1]