VERPLU08 - Mednarodna raziskava o verstvih: Učinki verskega pluralizma

09. 01. 2013

Raziskava o religioznosti in socialnih stališčih v Ljubljani in Goriški regiji je del raziskave Učinki verske diverzitete (What are the Impacts of Religious Diversity? Regions in Three European Countries Compared), ki je v okviru projekta NORFACE Research Programme potekala v treh državah – v Nemčiji (Univerza v Bochumu), na Finskem (Univerza v Tampereju) in v Sloveniji (UL, FDV) med 1. 6. 2007 in 30. 9. 2010.


Raziskovalci so si zastavili nekatera vprašanja v okviru razprave o dveh poglavitnih teorijah o učinkih verske diverzitete: (1.) teorije, po kateri verski pluralizem oz. naraščajoča diverziteta vodi v sekularizacijo in (2.) teorije, po kateri verski pluralizem oz. naraščajoča diverziteta vodi v večjo religioznost.


V vsaki izmed držav sta bili raziskovani po dve okolji – eno urbano in eno podeželsko. V obeh okoljih je bila izvedena raziskava o (objektivni) stopnji verske diverzitete (s popisom vseh delujočih verskih skupnosti) in telefonska anketna raziskava o njenih učinkih na vernost in na nekatera družbena stališča, zlasti na ksenofobijo. V slovenski raziskavi je bilo zajetih 3.000 respondentov, v vseh treh državah pa skupaj 9.000.


Poglavitne ugotovitve: (1.) Religijska diverziteta kot značilnost okolja nima vpliva na t. i. centralnost religioznosti. (2.) Toda osebni stiki z verskimi alternativami spodbujajo centralnost religioznosti. (3.) Večja verska diverziteta sama po sebi ne vpliva na ksenofobijo. (4.) Osebni stiki z verskimi alternativami pa zmanjšujejo ksenofobijo oz. povečujejo strpnost.


Glede na rezultate te raziskave je mogoče reči, (1.) da so dozdajšnja teoretiziranja o učinkih objektivne verske diverzitete pretiravala glede učinkov (v eno ali drugo smer) in (2.) da so učinki na družbena stališča pozitivni, če vključujejo osebne stike z versko drugačnimi. Družbeno promoviranje medreligijskih stikov v Sloveniji oz. evropskih državah bi zato imelo družbeno integrativne in pozitivne učinke.


Raziskava obeh slovenskih okolij, Ljubljane in Goriške regije, je po pričakovanjih pokazala višjo stopnjo diverzitete in sekulariziranosti v urbani regiji; ta je izkazovala tudi nižjo stopnjo ksenofobije.



>>opis raziskave<<

Tags: ADP nova2013 raziskava

News Tags

ADP [164]raziskava [133]nova2010 [21]podatki [16]nova2009 [15]nova2018 [15]nova2013 [14]nova2017 [13]raziskave [13]nova2015 [12]nova2014 [11]nova2019 [11]nova2012 [9]nova2016 [9]novo [9]dogodek [8]izobraževanje [7]nova2011 [7]nova2020 [7]novica [6]predavanje [6]cessda [5]odprti [5]razpis [5]uporabniki [5]2015 [4]delavnice [4]klinar [4]nova [4]poziv [4]spletni seminar [4]usposabljanje [4]vodič [4]2012 [3]blog [3]ess [3]GDPR [3]SSHOC [3]UKDA [3]2011 [2]ctk [2]dwb [2]gesis [2]gradiva [2]Klinarjev [2]nagrada [2]Nesstar [2]odpp10 [2]odprti dostop [2]OpenAIRE [2]poročilo [2]projekt [2]raziskovalci [2]RDA [2]sistory [2]sklad [2]statistika [2]učbenik [2]2013 [1]2017 [1]20letnica [1]ADS [1]akcijski načrt [1]altmetric ambassadors [1]anonimizacija [1]CRONOS [1]CSES [1]DANS [1]delavnica [1]delo [1]Excel [1]FAIR [1]financiranje [1]Foster [1]IASSIST [1]ICPSR [1]igra [1]iskanje podatkov [1]kvalitativno raziskovanje [1]labour force survey [1]logistična [1]LREC [1]mednarodna [1]MethodsNews [1]MIZŠ [1]MS [1]NCRM [1]novost [1]NRRP [1]objava [1]obvestilo [1]odprta znanost [1]odprti podatki [1]orodje [1]panel [1]pomoč [1]popisi [1]posnetek [1]prazniki [1]prezentacija [1]program [1]raziskovalni podatki [1]raziskovanje [1]razvnanje s podatki [1]RDA Europe [1]registracija [1]regresija [1]repozitorij [1]sekundarna raba [1]seminar [1]SERSCIDA [1]simpozij [1]Slovenia [1]Slovenija [1]splet [1]spletna konferenca [1]štipendija [1]štipendije [1]subvencija [1]SURS [1]učna gradiva [1]učna vsebina [1]učne vsebine [1]UK Data [1]urnik [1]vlada rs [1]vozlišče [1]webinar [1]zakon [1]zbornik [1]
 ADP ACTIVITIES
18. June 2020 |

Konferenca: Raziskovalni podatki in Evropski oblak odprte znanosti

11. March 2020 | Velika dvorana Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova 16, Ljubljana

Delavnica: Ravnanje z raziskovalnimi podatki

 CONFERENCES AND EVENTS
13. August 2020 |

ICPSR Summer Programme: Blalock Series

19. October 2020 |

Dogodek: EOSC Symposium 2020

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP is part of the Social Sciences Research Institute of the Faculty of Social Sciences. The Slovenian Research Agency provides funding of the ADP within the infrastructure program "Network of Research and Infrastructural Centres" The ADP is a member of the umbrella organization of the European Social Science Data Archives CESSDA ERIC. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si