VERPLU08 - Mednarodna raziskava o verstvih: Učinki verskega pluralizma

09. 01. 2013

Raziskava o religioznosti in socialnih stališčih v Ljubljani in Goriški regiji je del raziskave Učinki verske diverzitete (What are the Impacts of Religious Diversity? Regions in Three European Countries Compared), ki je v okviru projekta NORFACE Research Programme potekala v treh državah – v Nemčiji (Univerza v Bochumu), na Finskem (Univerza v Tampereju) in v Sloveniji (UL, FDV) med 1. 6. 2007 in 30. 9. 2010.


Raziskovalci so si zastavili nekatera vprašanja v okviru razprave o dveh poglavitnih teorijah o učinkih verske diverzitete: (1.) teorije, po kateri verski pluralizem oz. naraščajoča diverziteta vodi v sekularizacijo in (2.) teorije, po kateri verski pluralizem oz. naraščajoča diverziteta vodi v večjo religioznost.


V vsaki izmed držav sta bili raziskovani po dve okolji – eno urbano in eno podeželsko. V obeh okoljih je bila izvedena raziskava o (objektivni) stopnji verske diverzitete (s popisom vseh delujočih verskih skupnosti) in telefonska anketna raziskava o njenih učinkih na vernost in na nekatera družbena stališča, zlasti na ksenofobijo. V slovenski raziskavi je bilo zajetih 3.000 respondentov, v vseh treh državah pa skupaj 9.000.


Poglavitne ugotovitve: (1.) Religijska diverziteta kot značilnost okolja nima vpliva na t. i. centralnost religioznosti. (2.) Toda osebni stiki z verskimi alternativami spodbujajo centralnost religioznosti. (3.) Večja verska diverziteta sama po sebi ne vpliva na ksenofobijo. (4.) Osebni stiki z verskimi alternativami pa zmanjšujejo ksenofobijo oz. povečujejo strpnost.


Glede na rezultate te raziskave je mogoče reči, (1.) da so dozdajšnja teoretiziranja o učinkih objektivne verske diverzitete pretiravala glede učinkov (v eno ali drugo smer) in (2.) da so učinki na družbena stališča pozitivni, če vključujejo osebne stike z versko drugačnimi. Družbeno promoviranje medreligijskih stikov v Sloveniji oz. evropskih državah bi zato imelo družbeno integrativne in pozitivne učinke.


Raziskava obeh slovenskih okolij, Ljubljane in Goriške regije, je po pričakovanjih pokazala višjo stopnjo diverzitete in sekulariziranosti v urbani regiji; ta je izkazovala tudi nižjo stopnjo ksenofobije.>>opis raziskave<<

Tags: ADP nova2013 raziskava

News Tags

ADP [197]raziskava [163]nova2021 [29]nova2010 [21]podatki [21]nova2009 [15]nova2018 [15]nova2013 [14]raziskave [14]nova2017 [13]nova2015 [12]nova2014 [11]nova2019 [11]nova2012 [9]nova2016 [9]novo [9]dogodek [8]nova2020 [8]izobraževanje [7]nova2011 [7]cessda [6]novica [6]predavanje [6]razpis [6]odprti [5]poziv [5]uporabniki [5]usposabljanje [5]2015 [4]delavnice [4]klinar [4]nova [4]spletni seminar [4]SSHOC [4]statistika [4]vodič [4]2012 [3]blog [3]ess [3]GDPR [3]odprta znanost [3]UKDA [3]2011 [2]anonimizacija [2]ckz [2]članki [2]ctk [2]dwb [2]FAIR [2]gesis [2]gradiva [2]IASSIST [2]Klinarjev [2]kvalitativno raziskovanje [2]nagrada [2]Nesstar [2]obvestilo [2]odpp10 [2]odprti dostop [2]odprti podatki [2]OpenAIRE [2]poročilo [2]projekt [2]publikacije [2]raziskovalci [2]RDA [2]sistory [2]sklad [2]Slovenija [2]učbenik [2]webinar [2]2013 [1]2017 [1]20letnica [1]ADS [1]akademiki [1]akcijski načrt [1]altmetric ambassadors [1]anketa [1]arhiv [1]covid [1]covid-19 [1]CRONOS [1]crowdfunding [1]CSES [1]DANS [1]delavnica [1]delo [1]EOSC [1]etnične manjšine [1]Evropska komisija [1]Excel [1]financiranje [1]forum [1]Foster [1]humanistične vede [1]ICPSR [1]igra [1]informacije [1]iskanje podatkov [1]knjiga [1]koda [1]komercialne storitve [1]labour force survey [1]logistična [1]LREC [1]manjšine [1]mednarodna [1]MethodsNews [1]MIZŠ [1]množično financiranje [1]MS [1]nagrade [1]NCRM [1]novost [1]NRRP [1]objava [1]odprt dostop [1]open science [1]orodje [1]panel [1]Pionirji družboslovnih raziskav [1]podaki [1]pomoč [1]popisi [1]posnetek [1]prazniki [1]prezentacija [1]priseljenci [1]program [1]raziskovalni podatki [1]raziskovanje [1]razvnanje s podatki [1]RDA Europe [1]registracija [1]regresija [1]repozitorij [1]sekundarna raba [1]seminar [1]SERSCIDA [1]simpozij [1]Slovenia [1]sociologija [1]splet [1]spletna konferenca [1]spolne vrednote [1]štipendija [1]štipendije [1]študija [1]subvencija [1]SURS [1]TRIPLE [1]učenje [1]učna gradiva [1]učna vsebina [1]učne vsebine [1]UK Data [1]UK Data Service [1]UKDS [1]uporabniki podatkov [1]urnik [1]vlada rs [1]vozlišče [1]vprašalnik [1]zakon [1]zbiranje denarja [1]zbornik [1]Združeno kraljestvo [1]znanost [1]
UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP is part of the Social Sciences Research Institute of the Faculty of Social Sciences. The Slovenian Research Agency provides funding of the ADP within the infrastructure program "Network of Research and Infrastructural Centres" The ADP is a member of the umbrella organization of the European Social Science Data Archives CESSDA ERIC. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si