Our Mission

Datum objave: 08. 04. 2017    Datum zadnjega pregleda: 08. 04. 2017

The mission of digital preservation of the ADP is to ensure and promote sustainable services of ingest, storage and access to quality research data from the field of Slovenian social sciences and broader, with potential for secondary analysis.

 

Main functions of the disciplinary data service provider ADP are:

  • Acquiring important research data from a wide range of social sciences, interesting for the study of the Slovenian society.
  • Appraisal of submitted research data and their selection for deposit. Research data from scientifically important studies that reach theoretical and methodological excellence have precedence, especially longitudinal and internationally comparable data that include data from Slovenia. Investments in dealing with research data must be proportional to their value and benefits of further usage.
  • Ingesting and processing research data and other documentation, together with the creation of metadata with the goal to prepare a package for long-term digital preservation (AIP) and preparing for access and further use for scientific, educational and other purposes (DIP).
  • Long-term digital preservation.
  • Providing access to research data that enables easy and well-informed usage for various purposes.
  • Training researchers on planning, dealing and preparing data for ingest in open access.
  • Actively promoting the secondary use of research data through training of users and stimulating exchanges of knowledge amongst users.

 

  Kako citiram to stran?

Arhiv družboslovnih podatkov. LETO. Our Mission. Dostopano prek: http://adp.fdv.uni-lj.si/eng/spoznaj/adp/poslanstvo/ (DD. mesec leto).

  V ADP HRANIMO TUDI

Slovensko javno mnenje 2016/1, Raziskava o odnosu delo-družina, Stališča Slovencev o družinski problematiki in potrebah družin, Stališča o izbranih vidikih zdravja in zdravstva, Ogledalo javnega mnenja, CJMMK

 AKTIVNOSTI ADP
3. april 2019 | Fakulteta za družbene vede, Ljubljana

Delavnica ADP: Iskanje in uporaba raziskovalnih podatkov s področja družboslovja

11. april 2018 | Kardeljeva ploščad 5, Ljubljana

Delavnica: Pravni in etični vidiki ravnanja z raziskovalnimi podatki, 11. 4. 2018

 KONFERENCE IN DOGODKI
22. september 2019 | Ribno, Bled

Mednarodna statistična konferenca: Applied Statistics

23. oktober 2019 | Helsinki, Finska

14. plenarno srečanje RDA: Data Makes the Difference

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP je del Inštituta za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. Sredstva za delovanje ADP je zagotovil ARRS v okviru infrastrukturnega programa "Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani." ADP je član združenja evropskih arhivov družboslovnih podatkov CESSDA. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si