Domov » blog

Uvedba identifikatorjev digitalnega objekta DOI v Arhivu družboslovnih podatkov

5 September 2019 Brez komentarjev Gregor Žibert

Poslanstvo dolgotrajne digitalne hrambe ADP je trajnostno zasnovano zagotavljanje storitev prevzema, shranjevanja in dostopa do kakovostnih in za različne namene uporabnih raziskovalnih podatkov s področja družboslovja iz Slovenije in ostalih držav.

Označevanje digitalnih objektov z enoličnimi identifikatorji je eden od predpogojev za trajnostno in zanesljivo iskanje ter ponovno uporabo digitalnih virov. ADP sledi načelom certificiranih in zaupanja vrednih podatkovnih arhivov z zagotavljanjem trajnega dostopa do podatkov preko sklicevanja in citiranja digitalnih objektov z referenco na enolični identifikator DOI, skladno s Politiko PID CESSDA ERIC (2017).

V ADP smo z avgustom 2019 uvedli enolične identifikatorje digitalnega objekta DOI (Digital Object Identifier). DOI je enolična in stalna oznaka za dokumente v elektronski obliki, namenjena zagotavljanju trajnega obstoja hipertekstovnih povezav. V nasprotju z URL, ta oznaka ni odvisna od lokacije, na kateri se dokument nahaja, namreč tudi ob spremembi lokacije (URL-ja) DOI ostane enak.

Dokument ohrani svojo številko DOI celotno življenjsko obdobje. Ker je DOI enoličen identifikator, se v primeru njegovega izbrisa isti identifikator ne uporabi ponovno. V ADP smo vsakemu opisu raziskave dodelili svoj identifikator digitalnega objekta.

Številka DOI je sestavljena iz predpone in pripone, ki sta ločeni s poševnico. V ADP uporabljamo naslednji format zapisa DOI:

https://doi.org/10.17898/ADP_IDraziskave_Verzija; kjer je IDraziskave naša identifikacijska številka, ki jo dodelimo vsaki raziskavi, Verzija pa ustrezna številka verzije. Ta bi se spremenila le v primerih, ko bi se spremenile podatkovne datoteke, povezane z opisom raziskave.

Primer zapisa DOI:

https://doi.org/10.17898/ADP_SJM13_V1

Z uvedbo identifikatorjev digitalnega objekta DOI smo omogočili trajen dostop in univerzalno citiranje raziskovalnih podatkov. S tem bomo olajšali sledljivost uporabe določenih podatkov v različnih publikacijah, saj bo imela vsaka objava enotno referenco na uporabljeno verzijo podatkov.

Primer v seznamu literature:

Hafner – Fink, M. in Malešič, M. (2016). Slovensko javno mnenje 2015: Mednarodna raziskava Stališča o delu (ISSP 2015), Mednarodna raziskava Stališča o vlogi države (ISSP 2016), Ogledalo javnega mnenja in raziskava Stališča o varnosti [Podatkovna datoteka]. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Arhiv družboslovnih podatkov. ADP – IDNo: SJM15. https://doi.org/10.17898/ADP_SJM15_V1.

Navedba podatkovnega vira naj torej vključuje naslednje informacije:

  1. avtorja oz. avtorje raziskovalnih podatkov,
  2. leto objave raziskovalnih podatkov v podatkovnem repozitoriju,
  3. naslov raziskave oz. iz nje izhajajočih podatkov,
  4. stalno enolično oznako, ki jo dodeli repozitorij.

Oblika zapisa se prilagodi standardu citiranja, ki ga uporablja znanstvena revija.

Komentiraj!

Dodajte svoj komentar ali uporabite trackback iz svoje strani. Lahko se tudi naročite na komentarje preko RSS.

Be nice. Keep it clean. Stay on topic. No spam.

Lahko uporabite:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>