Slovenian public opinion 2020/3: Mirror of public opinion, Enviroment (ISSP 2020), Media and migration issues, Attitute towards the use of industrial hemp preparations

28. 10. 2021

Authors of Research: Mitja Hafner Fink, Slavko Kurdija, Brina Malnar, Samo Uhan, Public Opinion and Mass Communication Research Centre, Faculty of Social Sciences, University of Ljubljana, Klement Podnar, Mojca Pajnik, Chair of Media Studies, Faculty of Social Sciences, University of Ljubljana

Year of Research: 2020

Keywords: trust, trust in institutions, life satisfaction, environment problems, environmental protection, mass media, attitudes to immigrants, attitude towards democracy, values, covid-19, epidemic, demography, political participation, industrial cannabis

Slovenian public opinion 2020/3 includes several themes: (1) "Mirror of public opinion", (2) module of questions on the environment of the international survey ISSP 2020 - Enviroment; (3) module on media and migration issues; (4) a short set of views and actions during the covid-19 epidemic; and (5) a short section on industrial hemp preparations. The "Mirror of Public Opinion" section mainly covers the following contents: satisfaction with certain aspects of life (including self-assessment of health, assessment of the material situation of the household), assessment of the situation in some social subsystems, attitude towards democracy, attitude towards immigration, some aspects of trust, political orientations and values, protest participation. The module on attitudes and actions related to the environment (ISSP 2020 - Environment) includes questions on certain aspects of nationalism, attitudes towards institutions and trust. The core of the module includes the following environmental topics: detection of various environmental threats; attitude towards climate change; environmental values; self-efficacy in environmental protection; environmental cooperation; certain practices from everyday life that are relevant from the point of view of environmental protection; environmental activism (participation). The research "Media and the issue of migration" records the attitude towards media reporting (in general and about migration) and the problem of migration from different angles. The following key topics are: attitudes towards politics and politicians, monitoring of the mass media, trust in the mass media, assessment of media reporting, media reporting on migration, feelings related to Slovenian migration policy, position on how to solve the migrant problem, views on the consequences of immigration to life in Slovenia.


Hafner Fink, M., Kurdija, S., Malnar, B. Pajnik, M. and Uhan, S. (2021). Slovenian public opinion 2020/3: Mirror of public opinion, Enviroment (ISSP 2020), Media and migration issues, Attitute towards the use of industrial hemp preparations [Data file]. Ljubljana: Univerza v Ljubljani = University of Ljubljana, Slovenian Social Science Data Archives (ADP). ADP - IDNo: SJM203. https://doi.org/10.17898/ADP_SJM203_V1

Tags: ADP nova2021 raziskava

News Tags

ADP [252]raziskava [221]nova2021 [30]nova2022 [29]podatki [23]nova2010 [21]nova2009 [15]nova2018 [15]nova2013 [14]raziskave [14]nova2017 [13]nova2015 [12]nova2023 [12]novica [12]nova2014 [11]nova2019 [11]novo [10]nova2012 [9]nova2016 [9]dogodek [8]nova2020 [8]izobraževanje [7]nova [7]nova2011 [7]odprta znanost [7]razpis [7]cessda [6]predavanje [6]nova raziskava [5]odprti [5]poziv [5]SSHOC [5]uporabniki [5]usposabljanje [5]2015 [4]delavnice [4]FAIR [4]klinar [4]OpenAIRE [4]spletni seminar [4]statistika [4]vodič [4]2012 [3]blog [3]covid-19 [3]ess [3]GDPR [3]odprti dostop [3]TRIPLE [3]UKDA [3]2011 [2]2023 [2]anonimizacija [2]ckz [2]članki [2]ctk [2]domsta20 [2]dwb [2]gesis [2]gradiva [2]IASSIST [2]Klinarjev [2]kvalitativno raziskovanje [2]nagrada [2]Nesstar [2]nova2024 [2]nova22 [2]nova23 [2]NRRP [2]obvestilo [2]odpp10 [2]odprti podatki [2]open science [2]podatkovni portal [2]poročilo [2]projekt [2]publikacije [2]raziskovalci [2]RDA [2]sistory [2]sklad [2]Slovenija [2]učbenik [2]webinar [2]2013 [1]2017 [1]20letnica [1]ADS [1]akademiki [1]akcijski načrt [1]altmetric ambassadors [1]anketa [1]arhiv [1]citiranje [1]coordinate [1]covid [1]CRONOS [1]crowdfunding [1]CSES [1]CVS [1]DANS [1]delavnica [1]delo [1]dmeg [1]EOSC [1]etnične manjšine [1]Evropska komisija [1]Excel [1]financiranje [1]forum [1]Foster [1]horizon [1]humanistične vede [1]ICPSR [1]igra [1]informacije [1]iskanje podatkov [1]knjiga [1]koda [1]komercialne storitve [1]konferenca [1]labour force survey [1]logistična [1]LREC [1]manjšine [1]mednarodna [1]MethodsNews [1]micree19 [1]micres19 [1]MIZŠ [1]mladina [1]množično financiranje [1]MS [1]nagrade [1]NCRM [1]nov projekt [1]novost [1]objava [1]odprt dostop [1]open access [1]orodje [1]panel [1]Pionirji družboslovnih raziskav [1]podaki [1]pomoč [1]popisi [1]posnetek [1]prazniki [1]prezentacija [1]priseljenci [1]program [1]projekt ADP [1]raziskovalni podatki [1]raziskovanje [1]razvnanje s podatki [1]RDA Europe [1]registracija [1]regresija [1]repozitorij [1]sekundarna raba [1]seminar [1]SERSCIDA [1]simpozij [1]Slovenia [1]sociologija [1]splet [1]spletna konferenca [1]spolne vrednote [1]štipendija [1]štipendije [1]študija [1]študije [1]subvencija [1]SURS [1]tistra15 [1]učenje [1]učna gradiva [1]učna vsebina [1]učne vsebine [1]UK Data [1]UK Data Service [1]UKDS [1]uporabniki podatkov [1]urnik [1]vlada rs [1]vozlišče [1]vprašalnik [1]zakon [1]zbiranje denarja [1]zbornik [1]Združeno kraljestvo [1]znanost [1]