Trajnost in kakovost slovenskih sosesk, 2018

20. 12. 2018

Avtorji raziskave: Špela Verovšek, Matevž Juvančič, Martina Zbašnik-Senegačnik, Simon Petrovčič, Vojko Kilar, Richard Sendi, Boštjan Kerbler, Matej Nikšič, Barbara Mušič in Tadeja Zupančič

Leto raziskave: 2018

Ključne besede: kakovost sosesk, trajnost sosesk, zadovoljstvo prebivalcev sosesk, aktivnost prebivalcev sosesk, navade prebivalcev sosesk, model vrednotenja sosesk, SOSESKA

Anketna raziskava v štirih slovenskih soseskah v mestih Kamnik, Kranj in Komen je bila izvedena kot pilotni del projekta, z naslovom »Sistemska podpora odločanju pri urbani prenovi slovenskih naselij z vidika uravnoteženja energetske učinkovitosti in upravljanja z lokalnimi viri v soseskah«. Glavni problemi, ki so obravnavani v anketi, in s katerimi se raziskava obrača na prebivalce izbranih sosesk, so: zadovoljstvo z javnimi odprtimi prostori in opremljenostjo ter zadovoljstvo s prometno infrastrukturo, navade prebivalcev v zvezi z uporabo javnih odprtih površin, navade povezane z dnevnimi potovanji in uporabo prometnih sredstev, navade povezane z uporabo virov (energija, voda, čas…), stopnja pripadnosti in odnos prebivalstva do lokalnega okolja, aktivnost skupnosti in uporaba naprednih tehnologij.

Anketa je bila izvedena po pošti oz. preko spleta, pri čemer je vprašalnik izpolnilo 312 respondentov.

Raziskava je potekala pod okriljem Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije v izvedbi Fakultete za arhitekturo Univerze v Ljubljani in Urbanističnega inštituta RS.

Verovšek, Š., Juvančič, M., Zbašnik-Senegačnik, M., Petrovčič, S., Kilar, V., Sendi, R., ... Zupančič, T. (2018). Trajnost in kakovost slovenskih sosesk, 2018 [Podatkovna datoteka]. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Arhiv družboslovnih podatkov. ADP - IDNo: TKSS18. Dostopno prek: https://www.adp.fdv.uni-lj.si/opisi/tkss18/

Oznake: ADP nova2018 raziskava

Oznake novic

ADP [156]raziskava [125]nova2010 [21]nova2009 [15]nova2018 [15]nova2013 [14]nova2017 [13]raziskave [13]nova2015 [12]podatki [12]nova2014 [11]nova2019 [10]nova2012 [9]nova2016 [9]novo [9]dogodek [8]izobraževanje [7]nova2011 [7]novica [6]predavanje [6]cessda [5]odprti [5]razpis [5]uporabniki [5]2015 [4]delavnice [4]klinar [4]nova [4]poziv [4]spletni seminar [4]2012 [3]ess [3]GDPR [3]UKDA [3]2011 [2]blog [2]ctk [2]dwb [2]gesis [2]gradiva [2]Klinarjev [2]nagrada [2]Nesstar [2]odpp10 [2]odprti dostop [2]poročilo [2]sistory [2]sklad [2]statistika [2]usposabljanje [2]2013 [1]2017 [1]20letnica [1]ADS [1]akcijski načrt [1]altmetric ambassadors [1]CRONOS [1]CSES [1]delavnica [1]delo [1]Excel [1]financiranje [1]Foster [1]IASSIST [1]ICPSR [1]iskanje podatkov [1]labour force survey [1]logistična [1]mednarodna [1]MethodsNews [1]MIZŠ [1]MS [1]NCRM [1]novost [1]objava [1]obvestilo [1]odprta znanost [1]odprti podatki [1]panel [1]pomoč [1]popisi [1]posnetek [1]prazniki [1]prezentacija [1]program [1]projekt [1]raziskovalni podatki [1]raziskovanje [1]razvnanje s podatki [1]RDA [1]RDA Europe [1]registracija [1]regresija [1]sekundarna raba [1]seminar [1]SERSCIDA [1]simpozij [1]Slovenia [1]splet [1]SSHOC [1]štipendija [1]štipendije [1]subvencija [1]SURS [1]učbenik [1]učna gradiva [1]učne vsebine [1]UK Data [1]urnik [1]vlada rs [1]vodič [1]webinar [1]zakon [1]zbornik [1]
 AKTIVNOSTI ADP
14. november 2019 | Univerzitetna knjižnica Maribor

Konferenca: Odprti raziskovalni podatki v Sloveniji

3. april 2019 | Fakulteta za družbene vede, Ljubljana

Delavnica ADP: Iskanje in uporaba raziskovalnih podatkov s področja družboslovja

 KONFERENCE IN DOGODKI
18. oktober 2019 | Bled, Slovenija

Sociološko srečanje: znanost in družbe prihodnosti

23. oktober 2019 | Helsinki, Finska

14. plenarno srečanje RDA: Data Makes the Difference

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP je del Inštituta za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. Sredstva za delovanje ADP je zagotovil ARRS v okviru infrastrukturnega programa "Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani." ADP je član združenja evropskih arhivov družboslovnih podatkov CESSDA. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si