Slovensko javno mnenje 2016/2: Evropska družboslovna raziskava

01. 10. 2018

Avtorji raziskave: Slavko Kurdija in Brina Malnar

Leto raziskave: 2016

Ključne besede: spremljanje množičnih medijev, uporaba interneta, zaupanje, politična participacija, strankarske preference, zadovoljstvo, odnos do priseljencev, vpliv priseljevanja na nacionalno gospodarstvo, občutek osebne sreče, socialni stiki, strah pred kriminaliteto, ocena zdravstvenega stanja, verska pripadnost, diskriminacija, državljanstvo, klimatske spremembe, odnos do okolja, družbena blaginja, socialna varnost

Raziskava Slovensko javno mnenje (SJM) 2016/2 je bila opravljena kot del Evropske družboslovne raziskave 2016 (8. krog), ki spremlja in razlaga spreminjajoče se družbene vrednote in navade v Evropi.

Osnovnemu vsebinskemu modulu sta v tem krogu dodana še dva rotirajoča vsebinska modula, in sicer »podnebne spremembe in energija« ter »družbena blaginja«. Pri raziskovanju je bila uporabljena visoko kakovostna anketna metodologija - dosledno naključno vzorčenje, podatke pa so zbrali izkušeni anketarji na terenu, ki so na podlagi seznama z imeni in naslovi obiskali anketirance na njihovem domu.

V vzorec je bilo vključenih 1307 prebivalcev Republike Slovenije, starejših od 15 let.

Raziskava je potekala pod okriljem Centra za javno mnenje in množične komunikacije na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani.

Kurdija, S. in Malnar, B. (2018). Slovensko javno mnenje 2016/2: Evropska družboslovna raziskava [Podatkovna datoteka]. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Arhiv družboslovnih podatkov. ADP - IDNo: SJM162. Dostopno prek: https://www.adp.fdv.uni-lj.si/opisi/sjm162

Oznake: ADP nova2018 raziskava

Oznake novic

ADP [156]raziskava [125]nova2010 [21]nova2009 [15]nova2018 [15]nova2013 [14]nova2017 [13]raziskave [13]nova2015 [12]podatki [12]nova2014 [11]nova2019 [10]nova2012 [9]nova2016 [9]novo [9]dogodek [8]izobraževanje [7]nova2011 [7]novica [6]predavanje [6]cessda [5]odprti [5]razpis [5]uporabniki [5]2015 [4]delavnice [4]klinar [4]nova [4]poziv [4]spletni seminar [4]2012 [3]ess [3]GDPR [3]UKDA [3]2011 [2]blog [2]ctk [2]dwb [2]gesis [2]gradiva [2]Klinarjev [2]nagrada [2]Nesstar [2]odpp10 [2]odprti dostop [2]poročilo [2]sistory [2]sklad [2]statistika [2]usposabljanje [2]2013 [1]2017 [1]20letnica [1]ADS [1]akcijski načrt [1]altmetric ambassadors [1]CRONOS [1]CSES [1]delavnica [1]delo [1]Excel [1]financiranje [1]Foster [1]IASSIST [1]ICPSR [1]iskanje podatkov [1]labour force survey [1]logistična [1]mednarodna [1]MethodsNews [1]MIZŠ [1]MS [1]NCRM [1]novost [1]objava [1]obvestilo [1]odprta znanost [1]odprti podatki [1]panel [1]pomoč [1]popisi [1]posnetek [1]prazniki [1]prezentacija [1]program [1]projekt [1]raziskovalni podatki [1]raziskovanje [1]razvnanje s podatki [1]RDA [1]RDA Europe [1]registracija [1]regresija [1]sekundarna raba [1]seminar [1]SERSCIDA [1]simpozij [1]Slovenia [1]splet [1]SSHOC [1]štipendija [1]štipendije [1]subvencija [1]SURS [1]učbenik [1]učna gradiva [1]učne vsebine [1]UK Data [1]urnik [1]vlada rs [1]vodič [1]webinar [1]zakon [1]zbornik [1]
 AKTIVNOSTI ADP
14. november 2019 | Univerzitetna knjižnica Maribor

Konferenca: Odprti raziskovalni podatki v Sloveniji

3. april 2019 | Fakulteta za družbene vede, Ljubljana

Delavnica ADP: Iskanje in uporaba raziskovalnih podatkov s področja družboslovja

 KONFERENCE IN DOGODKI
18. oktober 2019 | Bled, Slovenija

Sociološko srečanje: znanost in družbe prihodnosti

23. oktober 2019 | Helsinki, Finska

14. plenarno srečanje RDA: Data Makes the Difference

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP je del Inštituta za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. Sredstva za delovanje ADP je zagotovil ARRS v okviru infrastrukturnega programa "Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani." ADP je član združenja evropskih arhivov družboslovnih podatkov CESSDA. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si