Slovensko javno mnenje 2016/2: Evropska družboslovna raziskava

01. 10. 2018

Avtorji raziskave: Slavko Kurdija in Brina Malnar

Leto raziskave: 2016

Ključne besede: spremljanje množičnih medijev, uporaba interneta, zaupanje, politična participacija, strankarske preference, zadovoljstvo, odnos do priseljencev, vpliv priseljevanja na nacionalno gospodarstvo, občutek osebne sreče, socialni stiki, strah pred kriminaliteto, ocena zdravstvenega stanja, verska pripadnost, diskriminacija, državljanstvo, klimatske spremembe, odnos do okolja, družbena blaginja, socialna varnost

Raziskava Slovensko javno mnenje (SJM) 2016/2 je bila opravljena kot del Evropske družboslovne raziskave 2016 (8. krog), ki spremlja in razlaga spreminjajoče se družbene vrednote in navade v Evropi.

Osnovnemu vsebinskemu modulu sta v tem krogu dodana še dva rotirajoča vsebinska modula, in sicer »podnebne spremembe in energija« ter »družbena blaginja«. Pri raziskovanju je bila uporabljena visoko kakovostna anketna metodologija - dosledno naključno vzorčenje, podatke pa so zbrali izkušeni anketarji na terenu, ki so na podlagi seznama z imeni in naslovi obiskali anketirance na njihovem domu.

V vzorec je bilo vključenih 1307 prebivalcev Republike Slovenije, starejših od 15 let.

Raziskava je potekala pod okriljem Centra za javno mnenje in množične komunikacije na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani.

Kurdija, S. in Malnar, B. (2018). Slovensko javno mnenje 2016/2: Evropska družboslovna raziskava [Podatkovna datoteka]. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Arhiv družboslovnih podatkov. ADP - IDNo: SJM162. Dostopno prek: https://www.adp.fdv.uni-lj.si/opisi/sjm162

Oznake: ADP nova2018 raziskava

Oznake novic

ADP [148]raziskava [118]nova2010 [21]nova2009 [15]nova2018 [15]nova2013 [14]nova2017 [13]raziskave [13]nova2015 [12]nova2014 [11]nova2012 [9]nova2016 [9]novo [9]dogodek [7]nova2011 [7]podatki [7]novica [6]predavanje [6]odprti [5]razpis [5]2015 [4]delavnice [4]izobraževanje [4]klinar [4]nova [4]poziv [4]2012 [3]nova2019 [3]UKDA [3]2011 [2]blog [2]ctk [2]dwb [2]ess [2]gesis [2]Klinarjev [2]nagrada [2]Nesstar [2]odpp10 [2]poročilo [2]sistory [2]sklad [2]spletni seminar [2]statistika [2]uporabniki [2]2013 [1]2017 [1]20letnica [1]ADS [1]akcijski načrt [1]altmetric ambassadors [1]cessda [1]CSES [1]delavnica [1]delo [1]Excel [1]financiranje [1]Foster [1]GDPR [1]gradiva [1]IASSIST [1]labour force survey [1]logistična [1]mednarodna [1]MethodsNews [1]MIZŠ [1]MS [1]NCRM [1]novost [1]objava [1]obvestilo [1]odprta znanost [1]odprti dostop [1]odprti podatki [1]popisi [1]posnetek [1]prazniki [1]prezentacija [1]program [1]raziskovanje [1]RDA [1]RDA Europe [1]registracija [1]regresija [1]seminar [1]SERSCIDA [1]simpozij [1]Slovenia [1]splet [1]štipendija [1]štipendije [1]subvencija [1]SURS [1]UK Data [1]urnik [1]vlada rs [1]vodič [1]webinar [1]zakon [1]zbornik [1]
 ZADNJE OBJAVLJENE RAZISKAVE
15. februar 2019

Prostorske in okoljske vrednote 2004_2018

15. februar 2019

Prostorske in okoljske vrednote, 2004

 AKTIVNOSTI ADP
22. oktober 2018 |

Teden odprtega dostopa, 22.–28. 10. 2018

11. april 2018 | Kardeljeva ploščad 5, Ljubljana

Delavnica: Pravni in etični vidiki ravnanja z raziskovalnimi podatki, 11. 4. 2018

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP je del Inštituta za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. Sredstva za delovanje ADP je zagotovil ARRS v okviru infrastrukturnega programa "Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani." ADP je član združenja evropskih arhivov družboslovnih podatkov CESSDA. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si