Nacionalna evidenca funkcionalno degradiranih območij v Sloveniji, 2017

27. 09. 2018

Avtorji raziskave: Barbara Lampič

Leto raziskave: 2017

Ključne besede: funkcionalno degradirano območje, prostorsko načrtovanje, trajnostni razvoj, Slovenija, geografija

Raziskava »Nacionalna evidenca funkcionalno degradiranih območij v Sloveniji« je prva nacionalna raziskava, ki spremlja in identificira funkcionalno degradirana območja (FDO) v Sloveniji. V okviru celovitega pristopa k obravnavi FDO bil prvič zasnovan in vzpostavljen sistem za evidentiranje in spremljanje FDO, katerega osnova je postopek identificiranja in evidentiranja FDO, ki predstavlja pridobivanje podatkov na terenu s terenskim ogledom, popisom ter intervjuji z deležniki na lokalni (občinski) ravni ter vzpostavitev evidence FDO. V raziskavi so predstavljene značilnosti funkcionalno degradiranih območij v Sloveniji, kriteriji za njihovo opredelitev, tipologija ter argumenti za nadaljnje spremljanje in redno ažuriranje novega prostorskega in podatkovnega sloja.

V vzorec je vključenih 1081 FDO po Sloveniji. Informacije o posameznem območju ter do 5 fotografij vsakega FDO so na voljo tudi v spletni aplikaciji, ki so jo raziskovalci razvili tekom projekta.

Raziskava je potekala pod okriljem Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije in Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, izvedli pa so jo na oddelku za geografijo na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani.

Lampič, B. (2018). Nacionalna evidenca funkcionalno degradiranih območij v Sloveniji, 2017 [Podatkovna datoteka]. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Arhiv družboslovnih podatkov. ADP - IDNo: FDO17. Dostopno prek: https://www.adp.fdv.uni-lj.si/opisi/fdo17/

Oznake: ADP nova2018 raziskava

Oznake novic

ADP [156]raziskava [125]nova2010 [21]nova2009 [15]nova2018 [15]nova2013 [14]nova2017 [13]raziskave [13]nova2015 [12]podatki [12]nova2014 [11]nova2019 [10]nova2012 [9]nova2016 [9]novo [9]dogodek [8]izobraževanje [7]nova2011 [7]novica [6]predavanje [6]cessda [5]odprti [5]razpis [5]uporabniki [5]2015 [4]delavnice [4]klinar [4]nova [4]poziv [4]spletni seminar [4]2012 [3]ess [3]GDPR [3]UKDA [3]2011 [2]blog [2]ctk [2]dwb [2]gesis [2]gradiva [2]Klinarjev [2]nagrada [2]Nesstar [2]odpp10 [2]odprti dostop [2]poročilo [2]sistory [2]sklad [2]statistika [2]usposabljanje [2]2013 [1]2017 [1]20letnica [1]ADS [1]akcijski načrt [1]altmetric ambassadors [1]CRONOS [1]CSES [1]delavnica [1]delo [1]Excel [1]financiranje [1]Foster [1]IASSIST [1]ICPSR [1]iskanje podatkov [1]labour force survey [1]logistična [1]mednarodna [1]MethodsNews [1]MIZŠ [1]MS [1]NCRM [1]novost [1]objava [1]obvestilo [1]odprta znanost [1]odprti podatki [1]panel [1]pomoč [1]popisi [1]posnetek [1]prazniki [1]prezentacija [1]program [1]projekt [1]raziskovalni podatki [1]raziskovanje [1]razvnanje s podatki [1]RDA [1]RDA Europe [1]registracija [1]regresija [1]sekundarna raba [1]seminar [1]SERSCIDA [1]simpozij [1]Slovenia [1]splet [1]SSHOC [1]štipendija [1]štipendije [1]subvencija [1]SURS [1]učbenik [1]učna gradiva [1]učne vsebine [1]UK Data [1]urnik [1]vlada rs [1]vodič [1]webinar [1]zakon [1]zbornik [1]
 AKTIVNOSTI ADP
14. november 2019 | Univerzitetna knjižnica Maribor

Konferenca: Odprti raziskovalni podatki v Sloveniji

3. april 2019 | Fakulteta za družbene vede, Ljubljana

Delavnica ADP: Iskanje in uporaba raziskovalnih podatkov s področja družboslovja

 KONFERENCE IN DOGODKI
18. oktober 2019 | Bled, Slovenija

Sociološko srečanje: znanost in družbe prihodnosti

23. oktober 2019 | Helsinki, Finska

14. plenarno srečanje RDA: Data Makes the Difference

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP je del Inštituta za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. Sredstva za delovanje ADP je zagotovil ARRS v okviru infrastrukturnega programa "Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani." ADP je član združenja evropskih arhivov družboslovnih podatkov CESSDA. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si