Novice po letih

Nova raziskava: Dejavniki, ki vplivajo na prilagoditve delovnih mest za invalide, 2012

Objavil Maja Dolinar, 11. 9. 2017 ob 11:24

Objavili smo raziskavo z naslovom "Dejavniki, ki vplivajo na prilagoditve delovnih mest za invalide, 2012", ki je bila opravljena na populaciji strokovnih delavcev, ki v Sloveniji delajo na področju zaposlitvene in poklicne rehabilitacije invalidov pri izvajalcih zaposlitvene in poklicne rehabilitacije, rehabilitacijskih svetovalcih Zavoda RS za zaposlovanje in strokovnih delavcih v okviru Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije.

Raziskava je zasnovana na ameriškem vprašalniku. V preliminarni fazi je bila uporabljena tudi kvalitativna metodologija fokusnih skupin za poglobljeno uporabo in nadgradnjo pilotnega vprašalnika. Izvorni vprašalnik je bil nadgrajen z dodatnimi vsebinami, ki raziskujejo pomembne dejavnike za prilagajanje delovnih mest invalidov, vsebine različnih prilagoditev delovnih mest in ovire za prilagajanje.

 

 

Oznake: ADP nova2017 raziskava

 AKTIVNOSTI ADP
8. december 2017 | Ljubljana, Slovenia

PRAZNOVANJE 20 LET DELOVANJA ADP

24. november 2017 | Ljubljana

Odprta znanost: državljanska znanost, raziskovalni podatki, dostop do znanja in še več

 KONFERENCE IN DOGODKI
5. april 2018 | Washington, D. C., USA

Severnoameriška DDI konferenca, 5. 4. 2018

27. februar 2018 | Ljubljana

SERISS delavnica na temo oblikovanja merskih napak

UNI-FDV'CESSDA

ADP je del Inštituta za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. Sredstva za delovanje ADP je zagotovil ARRS v okviru infrastrukturnega programa "Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani." ADP je član združenja evropskih arhivov družboslovnih podatkov CESSDA. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si