Novice po letih

Nova raziskava: Očetje in delodajalci v akciji, 2015

Objavil Maja Dolinar, 11. 8. 2017 ob 13:49

Objavili smo raziskavo z naslovom "Očetje in delodajalci v akciji, 2015: Spletna anketa z zaposlenimi očeti", ki preučuje trende očetovstva in očetovanja v navezavi na plačano delo.

Raziskovalna pozornost je bila namenjena trem vidikom: skrbstveni vlogi zaposlenih očetov v družinskem življenju, vidiku plačane zaposlitve in možnostim usklajevanja plačanega dela in skrbi za otroke. Poleg tega je bila raziskovalna pozornost namenjena tudi različnim oblikam zaposlitve, zlasti zaposlenim v prekarnih oblikah in na vodilnih položajih ter možnostim usklajevanja teh dveh sfer življenja. V ta namen je bila izvedena spletna anketa na vzorcu 489 očetov iz Slovenije.

Podatkovna datoteka zajema retrospektivne podatke o očetovskem in starševskem dopustu za obdobje od 2003-2015. V letu 2003 je namreč bil v Sloveniji uveden očetovski dopust.

Oznake: ADP nova2017 raziskava

UNI-FDV'CESSDA

ADP je del Inštituta za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. Sredstva za delovanje ADP je zagotovil ARRS v okviru infrastrukturnega programa "Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani." ADP je član združenja evropskih arhivov družboslovnih podatkov CESSDA. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si