Raziskava Slovenska Mladina 2013: Življenje v času deziluzij, tveganja in prekarnosti

02. 06. 2014

Osnovni namen raziskave Slovenska mladina 2013 je bil pridobiti celostno sliko o življenju slovenske mladine (med 16. in 27. letom starosti). Podobno kot raziskava v 2010, tudi študija Mladina 2013 predstavlja konceptualno in metodološko nadaljevanje tradicije raziskovanja mladih v Sloveniji, z nekaterimi podrobnejšimi dodelavami. Kot osnova za oblikovanje metodološkega pristopa so bile uporabljene že opravljene študije mladih v Nemčiji (Hurrelmann et al., 2002, 2006), ter pristopi in koncepti, ki se pojavljajo v dosedanjem raziskovanju mladih v Sloveniji od leta 1985 naprej. Študija Mladina 2013 in številne objave, ki so na njej temeljile, ponujajo vpogled v življenje, stališča in vedenje ne le slovenske mladine, temveč tudi mladih iz dveh drugih držav Zahodnega Balkana: Hrvaške (IDIZ-FES Croatian 2012 Youth Study) in Kosova (IDRA-FES Kosovo 2012 Youth Study). Poleg tega so bili v okviru naše raziskave za namene primerjav uporabljeni tudi nemški podatki (Shell 2010 German Youth Study). Primerjalna narava raziskave Mladina 2013 ponuja dragocene ugotovitve na področju študij mladin in si tako prizadeva delno zapolniti raziskovalno vrzel na območju postkomunističnih držav. Med glavnimi obravnavani problemskimi sklopi so bili: demografske spremembe in medgeneracijsko sodelovanje, izobraževanje in usposabljanje, zaposlovanje in podjetništvo, bivanjske in stanovanjske razmere, življenjski slogi, zdravje in dobro počutje, uporaba medijev, politična participacija in stališča, mobilnost mladih in globalizacija in drugi.

>>opis raziskave<<

Oznake: ADP nova2014 raziskava

Oznake novic

ADP [154]raziskava [123]nova2010 [21]nova2009 [15]nova2018 [15]nova2013 [14]nova2017 [13]raziskave [13]nova2015 [12]podatki [12]nova2014 [11]nova2012 [9]nova2016 [9]novo [9]dogodek [8]nova2019 [8]izobraževanje [7]nova2011 [7]novica [6]predavanje [6]cessda [5]odprti [5]razpis [5]uporabniki [5]2015 [4]delavnice [4]klinar [4]nova [4]poziv [4]spletni seminar [4]2012 [3]ess [3]GDPR [3]UKDA [3]2011 [2]blog [2]ctk [2]dwb [2]gesis [2]gradiva [2]Klinarjev [2]nagrada [2]Nesstar [2]odpp10 [2]odprti dostop [2]poročilo [2]sistory [2]sklad [2]statistika [2]usposabljanje [2]2013 [1]2017 [1]20letnica [1]ADS [1]akcijski načrt [1]altmetric ambassadors [1]CRONOS [1]CSES [1]delavnica [1]delo [1]Excel [1]financiranje [1]Foster [1]IASSIST [1]iskanje podatkov [1]labour force survey [1]logistična [1]mednarodna [1]MethodsNews [1]MIZŠ [1]MS [1]NCRM [1]novost [1]objava [1]obvestilo [1]odprta znanost [1]odprti podatki [1]panel [1]pomoč [1]popisi [1]posnetek [1]prazniki [1]prezentacija [1]program [1]projekt [1]raziskovalni podatki [1]raziskovanje [1]razvnanje s podatki [1]RDA [1]RDA Europe [1]registracija [1]regresija [1]sekundarna raba [1]seminar [1]SERSCIDA [1]simpozij [1]Slovenia [1]splet [1]SSHOC [1]štipendija [1]štipendije [1]subvencija [1]SURS [1]učbenik [1]UK Data [1]urnik [1]vlada rs [1]vodič [1]webinar [1]zakon [1]zbornik [1]
 AKTIVNOSTI ADP
3. april 2019 | Fakulteta za družbene vede, Ljubljana

Delavnica ADP: Iskanje in uporaba raziskovalnih podatkov s področja družboslovja

11. april 2018 | Kardeljeva ploščad 5, Ljubljana

Delavnica: Pravni in etični vidiki ravnanja z raziskovalnimi podatki, 11. 4. 2018

 KONFERENCE IN DOGODKI
22. september 2019 | Ribno, Bled

Mednarodna statistična konferenca: Applied Statistics

23. oktober 2019 | Helsinki, Finska

14. plenarno srečanje RDA: Data Makes the Difference

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP je del Inštituta za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. Sredstva za delovanje ADP je zagotovil ARRS v okviru infrastrukturnega programa "Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani." ADP je član združenja evropskih arhivov družboslovnih podatkov CESSDA. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si