Raziskava Vsakdan in gibanje, 2012

19. 12. 2013

Glavni namen ankete je prepoznati odnos do telesne oz. športne aktivnosti respondentov in v tej povezavi nadalje tudi njihov odnos do posameznih ukrepov za njihovo spodbujanje. Pri tem je poseben poudarek namenjen tudi vlogi obstoječih in morebitnih prihodnjih ukrepov države. S temi nameni je bilo zastavljenih 23 anketnih vprašanj, s skupaj 142 spremenljivkami. Nanje je odgovorilo 3102 respondentov, od katerih je bilo na koncu za nadaljnjo statistično analizo ustreznih 1467 enot.

Rezultati kažejo, da so respondenti neodvisno od demografskih karakteristik vsaj na nek način telesno oz. športno aktivni (odstotek takšnih, ki izjavijo, da to niso nikoli bili in tudi ne nameravajo postati v prihodnje, je bil dejansko neobstoječ). Med aktivnostmi prevladujejo zlasti t.i. prostočasne gibalne aktivnosti (sprehajanje, vadba doma, tek v naravi, kolesarjenje). Med največjimi ovirami za ukvarjanje s športom respondenti navedejo šolske oz. službene obveznosti, pomanjkanje časa in denarja. V večini primerov za lastno aktivnost poskrbijo respondenti sami, vlogo športnih društev kot relevantno navajajo v manjši meri, v še manjši pa države ter lokalne skupnosti. Po drugi strani pa na spodbujevalno vlogo slednjih gledajo izrazito pozitivno in zaželeno. Spodbujevalno vlogo države in lokalnih skupnosti bi v veliki meri podprli tudi v prihodnje, še posebej v okviru spodbujanja športa otrok in mladine, rekreativnega športa ter športa starejših in invalidov. Sodeč po dobljenih podatkih se zaenkrat kaže tudi očitna odsotnost celostnega in prepoznavnega projekta ali programa za spodbujanje športa za vse v državi.

Iz dosedaj pridobljenih podatkov se kažejo zanemarljive razlike v ocenah respondentov glede na njihov spol, v nekaterih primerih, ki bi jih bilo potrebno v prihodnje obvezno raziskati z bolj zanesljivim metodološkim orodjem, pa se nakazujejo razlike glede na starostno strukturo in izražen odnos oz. nivo respondentov do lastne telesne oz. športne aktivnosti. Na podlagi dobljenih podatkov naročniku predlagamo premislek o nadgradnji metode spletnega anketiranja v izvedbo klasične terenske anketne raziskave, s pomočjo katere bi bilo možno na metodološko reprezentativnem vzorcu slovenske populacije natančno identificirati nakazane problemske vidike in pretestirati možne alternative v prihodnje.

>>opis raziskave<<

Oznake: ADP nova2013 raziskava

Oznake novic

ADP [154]raziskava [123]nova2010 [21]nova2009 [15]nova2018 [15]nova2013 [14]nova2017 [13]raziskave [13]nova2015 [12]podatki [12]nova2014 [11]nova2012 [9]nova2016 [9]novo [9]dogodek [8]nova2019 [8]izobraževanje [7]nova2011 [7]novica [6]predavanje [6]cessda [5]odprti [5]razpis [5]uporabniki [5]2015 [4]delavnice [4]klinar [4]nova [4]poziv [4]spletni seminar [4]2012 [3]ess [3]GDPR [3]UKDA [3]2011 [2]blog [2]ctk [2]dwb [2]gesis [2]gradiva [2]Klinarjev [2]nagrada [2]Nesstar [2]odpp10 [2]odprti dostop [2]poročilo [2]sistory [2]sklad [2]statistika [2]usposabljanje [2]2013 [1]2017 [1]20letnica [1]ADS [1]akcijski načrt [1]altmetric ambassadors [1]CRONOS [1]CSES [1]delavnica [1]delo [1]Excel [1]financiranje [1]Foster [1]IASSIST [1]iskanje podatkov [1]labour force survey [1]logistična [1]mednarodna [1]MethodsNews [1]MIZŠ [1]MS [1]NCRM [1]novost [1]objava [1]obvestilo [1]odprta znanost [1]odprti podatki [1]panel [1]pomoč [1]popisi [1]posnetek [1]prazniki [1]prezentacija [1]program [1]projekt [1]raziskovalni podatki [1]raziskovanje [1]razvnanje s podatki [1]RDA [1]RDA Europe [1]registracija [1]regresija [1]sekundarna raba [1]seminar [1]SERSCIDA [1]simpozij [1]Slovenia [1]splet [1]SSHOC [1]štipendija [1]štipendije [1]subvencija [1]SURS [1]učbenik [1]UK Data [1]urnik [1]vlada rs [1]vodič [1]webinar [1]zakon [1]zbornik [1]
 AKTIVNOSTI ADP
3. april 2019 | Fakulteta za družbene vede, Ljubljana

Delavnica ADP: Iskanje in uporaba raziskovalnih podatkov s področja družboslovja

11. april 2018 | Kardeljeva ploščad 5, Ljubljana

Delavnica: Pravni in etični vidiki ravnanja z raziskovalnimi podatki, 11. 4. 2018

 KONFERENCE IN DOGODKI
22. september 2019 | Ribno, Bled

Mednarodna statistična konferenca: Applied Statistics

23. oktober 2019 | Helsinki, Finska

14. plenarno srečanje RDA: Data Makes the Difference

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP je del Inštituta za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. Sredstva za delovanje ADP je zagotovil ARRS v okviru infrastrukturnega programa "Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani." ADP je član združenja evropskih arhivov družboslovnih podatkov CESSDA. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si