Spletni seminar: Načrtovanje ravnanja s kvalitativnimi raziskovalnimi podatki: primer Spomin na medije v Jugoslaviji

Date: Sept. 7, 2021
Organizer: ADP - Arhiv družboslovnih podatkov

Program spletnega seminarja:

Namen seminarja je na praktičnem primeru pokazati pomen in vlogo načrtovanja ravnanja z raziskovalnimi podatki v kvalitativnem raziskovanju. Dr. Jernej Amon Prodnik in dr. Jernej Kaluža s Centra za raziskovanje družbenega komuniciranja, FDV, bosta na primeru raziskave Spomin na medije v Jugoslaviji pokazala motive za arhiviranje in objavo podatkov v ADP. V seminarju se bosta sprehodila skozi življenjski krog podatkov in predstavila nekaj dilem in rešitev, ki vodijo do kakovostne podatkovne objave:

1. Vključevanju študentov v raziskovalno delo, 

2. Vrednost in pomen ustrezno oblikovanega soglasja udeležencev za sodelovanje v raziskavi

3. Priprava zbiralcev podatkov na terensko delo

4. Transkribiranje in priprava intervjujev za arhiviranje in objavo v ADP  

5. Anonimizacija

6. Kodiranje v Nvivo (matrika v pomoč pri kodiranju)           

7. Citiranje, pridobitev DOI

Seminar bo potekal v slovenskem jeziku. 

 

Izvajalci: dr. Jernej Amon Prodnik, dr. Jernej Kaluža, FDV, dr. Sonja Bezjak, ADP

 

Kdaj: torek, 7. september 2021 ob 10.00

 

Trajanje: 90 min (10 min ADP uvod + 50 min predavanje + 30 min razprava)

 

Posnetek seminarja si oglejte na Youtube kanalu ADP.

Prezentacije so dostopne v bibliografiji ADP: prvi deldrugi delO izvajalcih

Dr. Jernej Amon Prodnik je docent na Katedri za novinarstvo na Fakulteti za družbene vede (Univerza v Ljubljani) in raziskovalec na Centru za raziskovanje družbenega komuniciranja na isti instituciji. Raziskovalno izhaja iz kritičnih družboslovnih pristopov, posebej politične ekonomije komuniciranja. Je predstojnik Katedre za novinarstvo. 

Dr. Jernej Kaluža je raziskovalec na Centru za raziskovanje družbenega komuniciranja na Fakulteti za družbene vede. Doktorat je opravil iz filozofije, v svojem raziskovanju pa skuša kombinirati kritično teorijo in empirični pristop pri proučevanje sodobnega družbenega komuniciranja. V preteklosti je deloval tudi kot novinar in urednik. 


O Arhivu družboslovnih podatkov
ADP je nacionalni podatkovni repozitorij za družboslovje, od leta 1997 skrbi za dolgotrajno ohranjanje kakovostnih raziskav, ki jih ponuja v ponovno rabo raziskovalcem, pedagogom, študentom, novinarjem in drugi zainteresirani javnosti. ADP je član Konzorcija evropskih arhivov družboslovnih podatkov (CESSSA) in je pridobil certifikat zaupanja vreden arhiv. 

  ADP ALSO DISTRIBUTES

Maribor area study, 1987, Attitudes of Maribor municipalities citizens towards self-imposed contribution and development issue, CJMMK

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP is part of the Social Sciences Research Institute of the Faculty of Social Sciences. The Slovenian Research Agency provides funding of the ADP within the infrastructure program "Network of Research and Infrastructural Centres" The ADP is a member of the umbrella organization of the European Social Science Data Archives CESSDA ERIC. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si