Konferenca: Odprti raziskovalni podatki v Sloveniji

Začetek: Nov. 14, 2019
Konec: Nov. 15, 2019
Kraj: Univerzitetna knjižnica Maribor
Organizator: Arnes
Mlada akademija
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
NI4OS (National Initiatives for Open Science in Europe)
RDA vozlišče Slovenija
Univerzitetna knjižnica Maribor

Odprt dostop do rezultatov javno financiranih raziskav je eden izmed temeljev krepitve raziskovalne odličnosti ter dolgoročne vzdržnosti javnega financiranja raziskovalnega področja. Prehod na odprto znanost je kompleksen proces, v katerem se morajo vzpostaviti nova vrednotenja znanosti, kultura raziskovalnega delovanja in sodelovanja ter infrastrukturne zmožnosti. V okviru odprte znanosti uveljavitev modela odprtih raziskovalnih podatkov vpliva na delovanje celotne vertikale procesov, ki so potrebni pri zagotavljanju pogojev za raziskovalno delo.

Konferenci, na kateri bomo obravnavali pot do odprte znanosti, bo 14. in 15. novembra sledila delavnica o odprti znanosti za raziskovalce in akademsko osebje. Zajemala bo različne vidike odprte znanosti, predvsem odgovorno deljenje podatkov po načelih FAIR, pa tudi odprti dostop, odprte sisteme recenziranja in druge.

Na konferenco in delavnico se je potrebno prijaviti.

Več informacij in registracija na povezavi.

 AKTIVNOSTI ADP
14. november 2019 | Univerzitetna knjižnica Maribor

Konferenca: Odprti raziskovalni podatki v Sloveniji

3. april 2019 | Fakulteta za družbene vede, Ljubljana

Delavnica ADP: Iskanje in uporaba raziskovalnih podatkov s področja družboslovja

 KONFERENCE IN DOGODKI
27. november 2019 | London, UK

Konferenca: Labour Force and Annual Population Surveys User Conference 2019

3. december 2019 | Tampere, Finska

11. Evropska konferenca uporabnikov DDI (EDDI)

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP je del Inštituta za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. Sredstva za delovanje ADP je zagotovil ARRS v okviru infrastrukturnega programa "Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani." ADP je član združenja evropskih arhivov družboslovnih podatkov CESSDA. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si