Konferenca: Odprti raziskovalni podatki v Sloveniji

Start: Nov. 14, 2019
End: Nov. 15, 2019
Place: Univerzitetna knjižnica Maribor
Organizer: Arnes
Mlada akademija
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
NI4OS (National Initiatives for Open Science in Europe)
RDA vozlišče Slovenija
Univerzitetna knjižnica Maribor
Odprt dostop do rezultatov javno financiranih raziskav je eden izmed temeljev krepitve raziskovalne odličnosti ter dolgoročne vzdržnosti javnega financiranja raziskovalnega področja. Prehod na odprto znanost je kompleksen proces, v katerem se morajo vzpostaviti nova vrednotenja znanosti, kultura raziskovalnega delovanja in sodelovanja ter infrastrukturne zmožnosti. V okviru odprte znanosti uveljavitev modela odprtih raziskovalnih podatkov vpliva na delovanje celotne vertikale procesov, ki so potrebni pri zagotavljanju pogojev za raziskovalno delo.

Konferenci, na kateri bomo obravnavali pot do odprte znanosti, bo 14. in 15. novembra sledila delavnica o odprti znanosti za raziskovalce in akademsko osebje. Zajemala bo različne vidike odprte znanosti, predvsem odgovorno deljenje podatkov po načelih FAIR, pa tudi odprti dostop, odprte sisteme recenziranja in druge.

Na konferenco in delavnico se je potrebno prijaviti.

Več informacij in registracija na povezavi.
UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP is part of the Social Sciences Research Institute of the Faculty of Social Sciences. The Slovenian Research Agency provides funding of the ADP within the infrastructure program "Network of Research and Infrastructural Centres" The ADP is a member of the umbrella organization of the European Social Science Data Archives CESSDA ERIC. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si