Problemi in rešitve na področju podatkovnih storitev v Sloveniji

Date: Dec. 5, 2012
Place: Fakulteta za družbene vede, Ljubljana
Organizer: ADP - Arhiv družboslovnih podatkov
V Arhivu družboslovnih podatkov organiziramo delavnico Problemi in rešitve na področju podatkovnih storitev v Sloveniji. Gre za enega prvih korakov v smeri vzpostavljanja pogojev za oblikovanje sistema odprtega dostopa do raziskovalnih podatkov financiranih iz javnih sredstev.


Delavnica se bo odvila 5. decembra v prostorih Fakultete za družbene vede. Na njej bo več kot trideset udeležencev z različnih raziskovalnih ustanov iskalo možne rešitve, dobre zglede in prakse na področju upravljanja z raziskovalnimi podatki.


Delavnica je del projekta Odprti podatki, ki ga financirata MIZKŠ in ARRS.


Informacije v zvezi z nadaljnjimi dogodki spremljajte na tem naslovu: /odpp10D1/