Problemi in rešitve na področju podatkovnih storitev v Sloveniji


Arhiv družboslovnih podatkov - ADP

Delavnica: Problemi in rešitve na področju podatkovnih storitev v Sloveniji5. december 2012, od 9.00 do 14.00
predavalnice 10, 15 in 28