Contact

 

University of Ljubljana,
Faculty of Social Sciences,
Social Science Data Archive
Kardeljeva ploščad 5
1000 Ljubljana  arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si
  (01) 5805 292, (01) 5805 293
fax: (01) 5805 294

ID number for VAT: SI47607807
Janez Štebe
Head of Organization
full-time

  janez.stebe@fdv.uni-lj.si
  01 5805 292
room: C 233
Personal Bibliography
Irena Vipavc Brvar
Director of Administration
full-time

  irena.vipavc@fdv.uni-lj.si
  01 5805 293
room: C 232
Personal Bibliography
Sonja Bezjak
Head of Trainings and Promotion
Head of Acquisition and Ingest
part-time

  sonja.bezjak@fdv.uni-lj.si
  01 5805 209
room: DS 10
Personal Bibliography
Brigita Bočkaj
Head of Access and Use
Data Archivist
full-time

  brigita.bockaj@fdv.uni-lj.si
  01 5805 277
room: C 232
Personal Bibliography
Maja Dolinar
Head of Digital Preservation
full-time

  maja.dolinar@fdv.uni-lj.si
  01 5805 211
room: DS 10
Personal Bibliography
Sergeja Masten
Data Archivist
full-time

  sergeja.masten@fdv.uni-lj.si
  01 5805 277
room: C 232
Personal Bibliography
Jaroslava Zver
Data Archivist
full-time

  jaroslava.zver@fdv.uni-lj.si
  01 5805 209
soba: DS 10
Personal Bibliography
Gregor Žibert
Data Archivist
full-time

  gregor.zibert@fdv.uni-lj.si
  01 5805 211
room: DS 10
Personal Bibliography
Occassional staff:
May Doušak
Matjaž Kragelj
Ana Pavlišič

  How to cite this page?

Arhiv družboslovnih podatkov. YEAR. Contact. Accessed: http://adp.fdv.uni-lj.si/eng/kontakt/ (DD. month year).

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP je del Inštituta za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. Sredstva za delovanje ADP je zagotovil ARRS v okviru infrastrukturnega programa "Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani." ADP je član združenja evropskih arhivov družboslovnih podatkov CESSDA. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si