Iskanje in uporaba raziskovalnih podatkov s področja družboslovja

3. april 2019, 9:00 - 12:00, računalniška učilnica 26, FDV, Ljubljana

Opis delavnice

Na delavnici bomo predstavili koncepte, povezane s sekundarno rabo raziskovalnih podatkov in metapodatkov. Udeležence bomo seznanili, kako preko spletne strani ADP dostopati do kakovostnih raziskovalnih podatkov v domačih in mednarodnih podatkovnih katalogih.

Govorili bomo o različnih vrstah in virih raziskovalnih podatkov, tako o nacionalnih kot mednarodnih, ter o identifikaciji potreb, oceni kvalitete in uporabnosti podatkov.

Za pregledovanje opisov in spletno analizo raziskovalnih podatkov, hranjenih v Arhivu družboslovnih podatkov, bomo uporabili spletno aplikacijo Nesstar. Njeno delovanje bomo predstavili na praktičnih primerih.

Gradivo z delavnice

Cilji delavnice
  • Udeleženci se bodo seznanili s postopkom iskanja in izbiro ustreznih raziskovalnih podatkov.
  • Razumeli bodo vsebine opisov raziskovanj in strukturo ponujenih informacij.
  • Usposobili se bodo za analizo in interpretacijo podatkov preko spletnih vmesnikov.
Potrebna znanja in orodja
  • Posebna znanja niso potrebna. Zaželjena je osnovna statistična pismenost.
Ciljna javnost

Delavnica je namenjena raziskovalcem in študentom višjih letnikov s področja družboslovja in humanistike ter vsem, ki jih zanima delo z družboslovnimi raziskovalnimi podatki.


Registracija

Registracija je zaključena! Za dodatne informacije kontaktirajte Arhiv.

Delavnica je brezplačna, prosimo pa, da se registrirate.


How to reach us?

Contact

ADP - Social Science Data Archives
Faculty of Social Sciences
University of Ljubljana
Kardeljeva ploščad 5
1000 Ljubljana

arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si
(01) 5805 292
(01) 5805 293
Facebook Twitter


UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP is part of the Social Sciences Research Institute of the Faculty of Social Sciences. The Slovenian Research Agency provides funding of the ADP within the infrastructure program "Network of Research and Infrastructural Centres" The ADP is a member of the umbrella organization of the European Social Science Data Archives CESSDA ERIC. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si