Iskanje in uporaba raziskovalnih podatkov s področja družboslovja

3. april 2019, 9:00 - 12:00, računalniška učilnica 26, FDV, Ljubljana

Opis delavnice

Na delavnici bomo predstavili koncepte, povezane s sekundarno rabo raziskovalnih podatkov in metapodatkov. Udeležence bomo seznanili, kako preko spletne strani ADP dostopati do kakovostnih raziskovalnih podatkov v domačih in mednarodnih podatkovnih katalogih.

Govorili bomo o različnih vrstah in virih raziskovalnih podatkov, tako o nacionalnih kot mednarodnih, ter o identifikaciji potreb, oceni kvalitete in uporabnosti podatkov.

Za pregledovanje opisov in spletno analizo raziskovalnih podatkov, hranjenih v Arhivu družboslovnih podatkov, bomo uporabili spletno aplikacijo Nesstar. Njeno delovanje bomo predstavili na praktičnih primerih.

Gradivo z delavnice

Cilji delavnice
  • Udeleženci se bodo seznanili s postopkom iskanja in izbiro ustreznih raziskovalnih podatkov.
  • Razumeli bodo vsebine opisov raziskovanj in strukturo ponujenih informacij.
  • Usposobili se bodo za analizo in interpretacijo podatkov preko spletnih vmesnikov.
Potrebna znanja in orodja
  • Posebna znanja niso potrebna. Zaželjena je osnovna statistična pismenost.
Ciljna javnost

Delavnica je namenjena raziskovalcem in študentom višjih letnikov s področja družboslovja in humanistike ter vsem, ki jih zanima delo z družboslovnimi raziskovalnimi podatki.


Registracija

Registracija je zaključena! Za dodatne informacije kontaktirajte Arhiv.

Delavnica je brezplačna, prosimo pa, da se registrirate.


How to reach us?

Contact

ADP - Social Science Data Archives
Faculty of Social Sciences
University of Ljubljana
Kardeljeva ploščad 5
1000 Ljubljana

arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si
(01) 5805 292
(01) 5805 293
Facebook Twitter