• Izvajalec: Arhiv družboslovnih podatkov po naročilu Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo
  • Trajanje: 2010 – 2013
  • Izhodišče projekta: Načela in usmeritve OECD za dostop do javno financiranih raziskovalnih podatkov
  • Cilj projekta: oblikovanje strokovnih podlag za postopno vzpostavitev celovitega sistema odprtega dostopa do digitaliziranih podatkov javno financiranih raziskav v Sloveniji