Sodelovanje med organizacijami


CESSDA

logo CESSDA kot krovna organizacija evropskih arhivov družboslovnih podatkov nudi strokovno pomoč svojim članicam, obenem pa preko skupnega portala uporabnikom podatkov dostop do gradiv evropskih arhivov.Uradne statistike

Cilj sodelovanja s pooblaščenimi izvajalci državne statistike je izboljšati kakovost in dostopnost do podatkov uradne statistike ter z znanjem in izkušnjami prispevati dodano vrednost mikropodatkom in metapodatkom najpomembnejših raziskovanj.


Projekti, v katerih sodeluje ADPSERISS (2015-2019)

logo Cilj štiri-letnega projekta je krepitev in harmonizacija družboslovnega raziskovanja v Evropi. Projekt je financiran v sklopu Okvirnega programa za raziskovanje in inovacije Obzorje 2020.CESSDA Metadata Management (CMM) (2015-2017)

logo Glavni cilj projekta CMM je definirati standardne metapodatke opisov raziskav in podatkovnih virov in dobre prakse za organizacijo CESSDA. Rezultat projekta bo nabor metapodatkovnih standardov, ki bodo v pomoč tako pri iskanju virov, kot pri pripravi banke vprašanj. Nabor bo vključeval osrednji metapodatkovni model v skladu s specifikacijo DDI in nadzorovano besedišče za izbrana metapodatkovna polja.CESSDA SaW (2015-2017)

logo Projekt Strengthening and widening the European infrastructure for social science data archives je financiran s strani strani Okvirnega programa za raziskovanje in inovacije Obzorje 2020. Cilj projekta, v katerem ADP sodeluje kot član CESSDA, je okrepiti omrežje arhivov družboslovnih podatkov, vanj vključiti vse evropske države in zagotoviti vzdržnost njihovih podatkov.SEEDS (2015-2017)

logo Glavni namen projekta je pripraviti podlago za vzpostavitev novih podatkovnih servisov v partnerskih državah zahodnega Balkana. V projektu poleg Švice in Slovenije, kjer so podatkovne infrastrukture že razvite, sodelujejo še Hrvaška, Srbija, Makedonija, Črna Gora, Albanija in Kosovo.FOSTER (2014, 2015)

logo foster Foster je dvoletni EU projekt, katerega cilj je vzpostaviti mehanizme , ki bodo raziskovalcem v EU pomagali spodbujati odprto znanost: ''to FOSTER OPEN SCIENCE''.DWB (2011-2015)

logo Data without Boundaries (DwB) je mednarodni EC FP7 projekt, katerega cilj je urediti enostaven dostop raziskovalcev do podatkov uradne statistike, tako na nacionalni, kot tudi na mednarodni ravni.SERSCIDA (2012-2014)

logo Namen projekta SERSCIDA je nuditi podporo sodelovanju in izmenjavi znanja med EU državami vključenimi v združenje CESSDA in državami Zahodnega Balkana (Hrvaško, Srbijo in Bosno in Hercegovino) na področju arhiviranja podatkov družboslovnih znanosti.Odprti podatki (2010-2013)

logo Cilj projekta Odprti podatki je priprava akcijskega načrta za oblikovanje politik na področju ravnanja z raziskovalnimi podatki, financiranimi z javnimi sredstvi. 
© ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2015 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si