Slovenian folk-pop music, 2022/1: Cultural heritage and a tourism product: the stakeholders' perspective

25. 08. 2023

Avtorici raziskave: Natalija Majsova in Jasmina Šepetavc

Leto raziskave: 2022

Ključne besede: glasba, narodnozabavna glasba, kulturna dediščina, kultura, kulturna identiteta, kulturna politika, kulturni turizem, festival, muzeji, slovenska identiteta, kulturna identiteta, nacionalna identiteta

Avtorici so zanimali diskurzi o narodnozabavni glasbi kot slovenski kulturni dediščini v kontekstu relevantnih nacionalnih, regionalnih in lokalnih politik. Analiza diskurzov o narodnozabavni glasbi je na eni strani obsegala pogovor z deležniki, na drugi strani pa pregled političnih dokumentov, strategij in materialov, kot so osnovnošolski in srednješolski učbeniki s področji zgodovine in glasbe. Predmet interesa sta bili vprašanji, kako se narodnozabavna glasba po mnenju ustvarjalcev in kuratorjev institucij in dogodkov, namenjenih promociji narodnozabavne glasbe, povezuje s konceptom kulturne dediščine, in kako je narodnozabavna glasba vpeta v turistično promocijo krajev, regij in države. 

Avtorici sta izvedli 14 intervjujev s predstavniki muzejev in festivalov narodnozabavne glasbe. 13 intervjujev je na voljo v ADP za sekundarno rabo. 

Majsova, N. in Šepetavc, J. (2023). Slovenska narodnozabavna glasba, 2022/1: Kulturna dediščina in turistični produkt skozi perspektivo dediščinskih in turističnih deležnikov [Podatkovna datoteka]. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Arhiv družboslovnih podatkov. ADP - IDNo: NZG221. https://doi.org/10.17898/ADP_NZG221_V1 


Na podlagi raziskovalnih podatkov sta nastala dva znanstvena članka, ki sta že na voljo za branje:

1. Šepetavc, J., & Majsova, N. (2023). Slovenska narodnozabavna glasba kot nesnovna kulturna dediščina: Kritična analiza diskurzov in praks dediščinskih vratarjev v Sloveniji in slovenskih diasporah. Dve Domovini, 2023(58). https://doi.org/10.3986/dd.2023.2.05 
2. Natalija Majsova & Jasmina Šepetavc (2023) Popular music as living heritage: theoretical and practical challenges explored through the case of Slovenian folk pop, International Journal of Heritage Studies, DOI: 10.1080/13527258.2023.2250759


Tags: ADP nova23 raziskava

News Tags

ADP [249]raziskava [218]nova2021 [30]nova2022 [29]podatki [23]nova2010 [21]nova2009 [15]nova2018 [15]nova2013 [14]raziskave [14]nova2017 [13]nova2015 [12]nova2023 [12]novica [12]nova2014 [11]nova2019 [11]novo [10]nova2012 [9]nova2016 [9]dogodek [8]nova2020 [8]izobraževanje [7]nova [7]nova2011 [7]odprta znanost [7]razpis [7]cessda [6]predavanje [6]nova raziskava [5]odprti [5]poziv [5]SSHOC [5]uporabniki [5]usposabljanje [5]2015 [4]delavnice [4]FAIR [4]klinar [4]OpenAIRE [4]spletni seminar [4]statistika [4]vodič [4]2012 [3]blog [3]covid-19 [3]ess [3]GDPR [3]odprti dostop [3]TRIPLE [3]UKDA [3]2011 [2]2023 [2]anonimizacija [2]ckz [2]članki [2]ctk [2]domsta20 [2]dwb [2]gesis [2]gradiva [2]IASSIST [2]Klinarjev [2]kvalitativno raziskovanje [2]nagrada [2]Nesstar [2]nova22 [2]NRRP [2]obvestilo [2]odpp10 [2]odprti podatki [2]open science [2]podatkovni portal [2]poročilo [2]projekt [2]publikacije [2]raziskovalci [2]RDA [2]sistory [2]sklad [2]Slovenija [2]učbenik [2]webinar [2]2013 [1]2017 [1]20letnica [1]ADS [1]akademiki [1]akcijski načrt [1]altmetric ambassadors [1]anketa [1]arhiv [1]citiranje [1]coordinate [1]covid [1]CRONOS [1]crowdfunding [1]CSES [1]CVS [1]DANS [1]delavnica [1]delo [1]dmeg [1]EOSC [1]etnične manjšine [1]Evropska komisija [1]Excel [1]financiranje [1]forum [1]Foster [1]horizon [1]humanistične vede [1]ICPSR [1]igra [1]informacije [1]iskanje podatkov [1]knjiga [1]koda [1]komercialne storitve [1]konferenca [1]labour force survey [1]logistična [1]LREC [1]manjšine [1]mednarodna [1]MethodsNews [1]micree19 [1]micres19 [1]MIZŠ [1]mladina [1]množično financiranje [1]MS [1]nagrade [1]NCRM [1]nov projekt [1]nova23 [1]novost [1]objava [1]odprt dostop [1]open access [1]orodje [1]panel [1]Pionirji družboslovnih raziskav [1]podaki [1]pomoč [1]popisi [1]posnetek [1]prazniki [1]prezentacija [1]priseljenci [1]program [1]projekt ADP [1]raziskovalni podatki [1]raziskovanje [1]razvnanje s podatki [1]RDA Europe [1]registracija [1]regresija [1]repozitorij [1]sekundarna raba [1]seminar [1]SERSCIDA [1]simpozij [1]Slovenia [1]sociologija [1]splet [1]spletna konferenca [1]spolne vrednote [1]štipendija [1]štipendije [1]študija [1]študije [1]subvencija [1]SURS [1]tistra15 [1]učenje [1]učna gradiva [1]učna vsebina [1]učne vsebine [1]UK Data [1]UK Data Service [1]UKDS [1]uporabniki podatkov [1]urnik [1]vlada rs [1]vozlišče [1]vprašalnik [1]zakon [1]zbiranje denarja [1]zbornik [1]Združeno kraljestvo [1]znanost [1]
UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP is part of the Social Sciences Research Institute of the Faculty of Social Sciences. The Slovenian Research Agency provides funding of the ADP within the infrastructure program "Network of Research and Infrastructural Centres" The ADP is a member of the umbrella organization of the European Social Science Data Archives CESSDA ERIC. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si