Nova raziskava: Odprava administrativnih ovir, 2014

15. 09. 2017

Objavili smo novo raziskavo z naslovom "Odprava administrativnih ovir (2014)", katere namen je bil pridobiti kategorizacijo administrativnih ovir ter ugotoviti seznanjenost z ukrepi za odpravo administrativnih ovir.

Cilj raziskave je bila konceptualizacija besedne zveze administrativna ovira, ki je nadalje služila tudi kot pomoč pri terminološki klarifikaciji javnopolitičnega področja. V raziskavi je bila pozornost namenjena tudi razjasnitvi tipa bremena (časovno, finančno in ostale oblike), ki ga administrativne ovire povzročajo podjetjem. Raziskava sledi trendom na področju raziskovanja percepcije podjetij in njihovega dojemanja regulacije ter njenih posledic. V mednarodnem okolju tovrstne raziskave dopolnjujejo surove podatke o (ne)uporabi regulatornih mehanizmov in pomenijo doprinos k identifikaciji realnega stanja na področju določene javne politike.

 

 

Oznake: ADP nova2017 raziskava

Oznake novic

ADP [144]raziskava [114]nova2010 [21]nova2009 [15]nova2013 [14]nova2018 [14]nova2017 [13]raziskave [13]nova2015 [12]nova2014 [11]nova2012 [9]nova2016 [9]novo [9]dogodek [7]nova2011 [7]novica [6]podatki [6]predavanje [6]odprti [5]razpis [5]2015 [4]delavnice [4]klinar [4]nova [4]poziv [4]2012 [3]izobraževanje [3]UKDA [3]2011 [2]blog [2]ctk [2]dwb [2]ess [2]gesis [2]Klinarjev [2]nagrada [2]Nesstar [2]odpp10 [2]poročilo [2]sistory [2]sklad [2]spletni seminar [2]statistika [2]2013 [1]2017 [1]20letnica [1]ADS [1]akcijski načrt [1]altmetric ambassadors [1]cessda [1]CSES [1]delavnica [1]delo [1]Excel [1]financiranje [1]Foster [1]GDPR [1]gradiva [1]IASSIST [1]labour force survey [1]logistična [1]mednarodna [1]MethodsNews [1]MIZŠ [1]MS [1]NCRM [1]novost [1]objava [1]obvestilo [1]odprta znanost [1]odprti dostop [1]odprti podatki [1]popisi [1]posnetek [1]prazniki [1]prezentacija [1]program [1]raziskovanje [1]registracija [1]regresija [1]seminar [1]SERSCIDA [1]simpozij [1]splet [1]štipendija [1]štipendije [1]subvencija [1]SURS [1]UK Data [1]uporabniki [1]urnik [1]vlada rs [1]vodič [1]webinar [1]zakon [1]zbornik [1]
UNI-FDVCESSDA coretrust_logo
ADP je del Inštituta za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. Sredstva za delovanje ADP je zagotovil ARRS v okviru infrastrukturnega programa "Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani." ADP je član združenja evropskih arhivov družboslovnih podatkov CESSDA. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si