Novice po letih

Nova raziskava: Odprava administrativnih ovir, 2014

Objavil Maja Dolinar, 15. 9. 2017 ob 15:05

Objavili smo novo raziskavo z naslovom "Odprava administrativnih ovir (2014)", katere namen je bil pridobiti kategorizacijo administrativnih ovir ter ugotoviti seznanjenost z ukrepi za odpravo administrativnih ovir.

Cilj raziskave je bila konceptualizacija besedne zveze administrativna ovira, ki je nadalje služila tudi kot pomoč pri terminološki klarifikaciji javnopolitičnega področja. V raziskavi je bila pozornost namenjena tudi razjasnitvi tipa bremena (časovno, finančno in ostale oblike), ki ga administrativne ovire povzročajo podjetjem. Raziskava sledi trendom na področju raziskovanja percepcije podjetij in njihovega dojemanja regulacije ter njenih posledic. V mednarodnem okolju tovrstne raziskave dopolnjujejo surove podatke o (ne)uporabi regulatornih mehanizmov in pomenijo doprinos k identifikaciji realnega stanja na področju določene javne politike.

 

 

Oznake: ADP nova2017 raziskava

 AKTIVNOSTI ADP
8. december 2017 | Ljubljana, Slovenia

PRAZNOVANJE 20 LET DELOVANJA ADP

24. november 2017 | Ljubljana

Odprta znanost: državljanska znanost, raziskovalni podatki, dostop do znanja in še več

 KONFERENCE IN DOGODKI
5. april 2018 | Washington, D. C., USA

Severnoameriška DDI konferenca, 5. 4. 2018

27. februar 2018 | Ljubljana

SERISS delavnica na temo oblikovanja merskih napak

UNI-FDV'CESSDA

ADP je del Inštituta za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. Sredstva za delovanje ADP je zagotovil ARRS v okviru infrastrukturnega programa "Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani." ADP je član združenja evropskih arhivov družboslovnih podatkov CESSDA. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si