Novice po letih

Nova raziskava: Raziskava medijske pismenosti v Sloveniji 2014

Objavil Maja Dolinar, 11. 1. 2017 ob 13:50

Medijska pismenost Slovenija 2014 zajema analizo stanja medijske pismenosti v Sloveniji. Kvantitativna raziskava omogoča mednarodno primerjavo posameznih indikatorjev medijske pismenosti. Raziskava se osredotoča na izpostavljenost medijem, uporabo sodobnih tehnologij, kritično razmišljanje in deljenje informacij na spletu.

Oznake: ADP nova2017 raziskava

UNI-FDV'CESSDA

ADP je del Inštituta za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. Sredstva za delovanje ADP je zagotovil ARRS v okviru infrastrukturnega programa "Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani." ADP je član združenja evropskih arhivov družboslovnih podatkov CESSDA. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si