Novice po letih

Nova raziskava: Odprti podatki: Stanje, problemi in odgovornost za skrb nad podatki

Objavil Maja Dolinar, 09. 11. 2016 ob 12:54

V okviru projekta Odprti podatki je bil pripravljen pregled stanja na področju skrbi za raziskovalne podatke v Sloveniji. Identificirani so bili problemi, postopki in rešitve v različnih fazah življenjskega kroga ustvarjanja, vrednotenja, shranjevanja, objavljanja ter uporabe raziskovalnih podatkov. Pri pripravi nacionalnega načrta in zaključkov na tem področju so bile uporabljene izkušnje in specifike različnih akterjev na različnih inštitucijah. Raziskovanje problematike se je navezovalo na različne faze raziskovalnih podatkov in akterjev, ki so ob tem prisotni. V ta namen je bilo opravljenih 22 intervjujev s slovenskimi strokovnjaki z različnih znanstvenih področij, ki so ustvarjalci, skrbniki ali uporabniki podatkov, zanimanje pa je bilo usmerjeno v to, kakšni so potenciali v prihodnosti. Poleg ugotavljanja, kakšno je stanje v Sloveniji, je bil eden izmed temeljnih ciljev prve faze projekta Odprti podatki poskus identifikacije nastavkov bodočega, bolj izpopolnjenega sistema dostopa do raziskovalnih podatkov.

Oznake: ADP nova2016 raziskava

UNI-FDV'CESSDA

ADP je del Inštituta za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. Sredstva za delovanje ADP je zagotovil ARRS v okviru infrastrukturnega programa "Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani." ADP je član združenja evropskih arhivov družboslovnih podatkov CESSDA. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si