Nova raziskava: Evrobarometer 69.1: Diskriminacija, ravnanje z radioaktivnimi odpadki in nakupovanje v Evropski uniji, februar–marec 2008

04. 11. 2016

Objavili smo novo raziskavo Evrobarometra, ki vključuje tri tematske sklope: diskriminacija, radioaktivni odpadki in nakupovanje v Evropski uniji. Prvi tematski skop se je osredotočal na vprašanja o diskriminaciji, o tem kako razširjena je le-ta, če so anketirani že kdaj doživeli ali bili priča diskriminaciji ter o obstoju večkratne diskriminacije. Dodatna vprašanja so poizvedovala, kako bi se anketirani počutili, če bi njihov sosed bil iz manjšinske skupine, kakšne občutke bi imel o tem, da bi nekdo iz manjšinske skupine zasedal najvišje izvoljeno politično mesto v njihovi državi ter kakšno je njihovo mnenje o kazalcih za enake možnosti na področju zaposlovanja. Vprašani so bili, če menijo, da je bilo storjeno dovolj v zvezi z bojem proti diskriminaciji ter če bi anketirani poznali svoje pravice v primeru, da bi bili žrtev diskriminacije. V drugem delu so respondenti bili vprašani o mnenju glede radioaktivnih odpadkov, jedrske energije, ravnanja z jedrsko energijo in o prednostih njene uporabe ter o radioaktivnih odpadkih in odlaganju le-teh. Nadaljnja vprašanja so spraševala, komu zaupajo glede informacij o radioaktivnih odpadkih, kaj menijo o tem, da bi bila odlagališča radioaktivnih odpadkov v bližini respondentovega doma in kaj menijo glede upravljanja radioaktivnih odpadkov in nadzora v državah članicah in Evropski uniji. Pri tretjem sklopu so odgovarjali na vprašanja o tem, če so kupili ali poskusili kupiti blago/storitve v zadnjih 12 mesecih v svoji državi in v drugi državi članici EU, kakšna je bila skupna vrednost nakupa ter če so imeli ponudbe prodajalcev iz drugih držav EU. Vprašani so bili še o tem, če so doživeli nezaželeno, varljivo ali lažno ponudbo, prisilo, nepravične pogoje, nakup na daljavo in pritožbo. Prav tako so bili vprašani o njihovem zanimanju in zaupanju v nakupovanje v tujini s primerjavo nakupovanja v lastni državi. Na koncu so odgovarjali v zvezi z spletnimi stranmi, ki ponujajo primerjavo cen, o varovanju potrošnikov in procesu razreševanje sporov, o finančnih servisih, počitniških paketih in o nakupu neživilskih izdelkov. Demografski sklop je vključeval vprašanja o starosti respondenta, spolu, nacionalnosti, rojstnem kraju (respondentovem in respondentovih staršev), zakonskem stanu, politični samoopredelitvi levo-desno, poklicu, starosti ob zaključku izobraževanja, sestavi gospodinjstva, lastništvu fiksnega ali mobilnega telefona in drugih trajnih dobrin, o družbenih povezavah, pripadnosti manjšinski skupini, kvaliteti življenja (nanašajoč se na zdravje), tipu in velikosti naselja ter, regiji prebivanja in jeziku anketiranja.

Oznake: ADP nova2016 raziskava

Oznake novic

ADP [154]raziskava [123]nova2010 [21]nova2009 [15]nova2018 [15]nova2013 [14]nova2017 [13]raziskave [13]nova2015 [12]podatki [12]nova2014 [11]nova2012 [9]nova2016 [9]novo [9]dogodek [8]nova2019 [8]izobraževanje [7]nova2011 [7]novica [6]predavanje [6]cessda [5]odprti [5]razpis [5]uporabniki [5]2015 [4]delavnice [4]klinar [4]nova [4]poziv [4]spletni seminar [4]2012 [3]ess [3]GDPR [3]UKDA [3]2011 [2]blog [2]ctk [2]dwb [2]gesis [2]gradiva [2]Klinarjev [2]nagrada [2]Nesstar [2]odpp10 [2]odprti dostop [2]poročilo [2]sistory [2]sklad [2]statistika [2]usposabljanje [2]2013 [1]2017 [1]20letnica [1]ADS [1]akcijski načrt [1]altmetric ambassadors [1]CRONOS [1]CSES [1]delavnica [1]delo [1]Excel [1]financiranje [1]Foster [1]IASSIST [1]iskanje podatkov [1]labour force survey [1]logistična [1]mednarodna [1]MethodsNews [1]MIZŠ [1]MS [1]NCRM [1]novost [1]objava [1]obvestilo [1]odprta znanost [1]odprti podatki [1]panel [1]pomoč [1]popisi [1]posnetek [1]prazniki [1]prezentacija [1]program [1]projekt [1]raziskovalni podatki [1]raziskovanje [1]razvnanje s podatki [1]RDA [1]RDA Europe [1]registracija [1]regresija [1]sekundarna raba [1]seminar [1]SERSCIDA [1]simpozij [1]Slovenia [1]splet [1]SSHOC [1]štipendija [1]štipendije [1]subvencija [1]SURS [1]učbenik [1]UK Data [1]urnik [1]vlada rs [1]vodič [1]webinar [1]zakon [1]zbornik [1]
 AKTIVNOSTI ADP
3. april 2019 | Fakulteta za družbene vede, Ljubljana

Delavnica ADP: Iskanje in uporaba raziskovalnih podatkov s področja družboslovja

11. april 2018 | Kardeljeva ploščad 5, Ljubljana

Delavnica: Pravni in etični vidiki ravnanja z raziskovalnimi podatki, 11. 4. 2018

 KONFERENCE IN DOGODKI
22. september 2019 | Ribno, Bled

Mednarodna statistična konferenca: Applied Statistics

23. oktober 2019 | Helsinki, Finska

14. plenarno srečanje RDA: Data Makes the Difference

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP je del Inštituta za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. Sredstva za delovanje ADP je zagotovil ARRS v okviru infrastrukturnega programa "Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani." ADP je član združenja evropskih arhivov družboslovnih podatkov CESSDA. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si