Novice po letih

Delavnice ADP

Objavil Tereza Čuk, 21. 11. 2011 ob 10:04

Arhiv družboslovnih podatkov ob pospešeni promociji prireja vrsto delavnic. Delavnice so namenjene spoznavanju uporabe podatkovnih gradiv hranjenih v ADP za zahtevnejše uporabnike (podpora raziskovalnemu delu, pisanju poročil, pri pripravi učnih gradiv itd.). K sodelovanju smo povabili tudi zunanje sodelavce, strokovnjake na področju statističnih raziskovanj in multivariatnih analiz.

Več na /za_uporabnike/delavnice2011/.

Oznake: ADP delavnice

UNI-FDV'CESSDA

ADP je del Inštituta za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. Sredstva za delovanje ADP je zagotovil ARRS v okviru infrastrukturnega programa "Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani." ADP je član združenja evropskih arhivov družboslovnih podatkov CESSDA. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si