SV91 - Slovenski vojak: Pripadniki teritorialne obrambe med oboroženimi spopadi v Sloveniji

12. 07. 2010

Republika Slovenija je pri oblikovanju lastnega obrambnega koncepta opredelila tudi koncept oblikovanja oboroženih sil. Tako kot v vseh sodobnih državah so oborožene sile eden od elementov zagotavljanja nacionalne varnosti. Potek dogodkov pri osamosvajanju Slovenije je privedel do neposredne, empirične verifikacije učinkovistosti njenega obrambnega sistema. Intervencija Jugoslovanske Armade (JA) je zelo poudarila in ojačala obrambne mehanizme, še posebej teritorialne obrambe in policije. Pokazalo se je, da je v določenih razmerah pripravljenost teh mehanizmov za učinkovito delovanje eden pomembnejših elementov za doseganje političnih ciljev. Angažiranje slovenske teritorialne obrambe v oboroženem spopadu z JA zahteva v kontekstu omenjena področja raziskovanja posebno pozornost. Raziskovanje delovanja teritorialne obrambe med konflikti ponuja možnosti za proučevanje določenih vidikov delovanja vojaške organizacije, ki v normalnih okoliščinah ne bi bilo mogoče. Tovrstvno preučevanje bi v drugačnih okoliščinah ostalo zgolj na ravni empirično nepotrjenih hipotez in simulacije. Specifični položaj, tj. delovanje v dejanskem bojnem položaju, je neponavljiv okvir za empirično analizo delovanja vojaške organizacije. Pri tem ne gre le samo za analizo preteklega položaja, temveč tudi za ugotavljanje zakonitosti, ki so dragocena podlaga za oblikovanje in delovanje vojaške organizacije v prihodnosti. V naši raziskavi smo se torej osredotočili na proučevanje vloge človeka vojaka na ravni posameznika in vojaškega kolektiva v razmerah izvajanja oboroženega boja oz. vojne. Veliko pozornost smo namenili ravno osredotočenosti na raziskovanje nekaterih najpomembnejših kakovostnih značilnosti slovenskega vojaka. V skladu s tem smo kot predmet raziskave opredelili vedenje pripadnikov Teritorialne obrambe (TO) med oboroženimi spopadi, njihove vrednote ter njihova mnenja in stališča o varnostnih in vojaško-obrambnih vprašanjih, izoblikovana na temelju vojnih izkušenj. Pri izbiri kazalnikov smo bili posebej pozorni, saj je bil naš namen zajeti tako pozitivne kot negativne empirične izkušnje, ki bi jih morda bilo potrebno vgraditi v razvoj slovenskih oboroženih sil.


>> opis raziskave <<

Tags: ADP nova2010 raziskava

News Tags

ADP [210]raziskava [177]nova2021 [30]nova2010 [21]podatki [21]nova2009 [15]nova2018 [15]nova2013 [14]raziskave [14]nova2017 [13]nova2015 [12]nova2022 [12]nova2014 [11]nova2019 [11]nova2012 [9]nova2016 [9]novo [9]dogodek [8]nova2020 [8]izobraževanje [7]nova2011 [7]razpis [7]cessda [6]novica [6]predavanje [6]nova [5]odprti [5]poziv [5]SSHOC [5]uporabniki [5]usposabljanje [5]2015 [4]delavnice [4]FAIR [4]klinar [4]odprta znanost [4]OpenAIRE [4]spletni seminar [4]statistika [4]vodič [4]2012 [3]blog [3]ess [3]GDPR [3]odprti dostop [3]UKDA [3]2011 [2]anonimizacija [2]ckz [2]članki [2]ctk [2]dwb [2]gesis [2]gradiva [2]IASSIST [2]Klinarjev [2]kvalitativno raziskovanje [2]nagrada [2]Nesstar [2]obvestilo [2]odpp10 [2]odprti podatki [2]open science [2]poročilo [2]projekt [2]publikacije [2]raziskovalci [2]RDA [2]sistory [2]sklad [2]Slovenija [2]učbenik [2]webinar [2]2013 [1]2017 [1]20letnica [1]ADS [1]akademiki [1]akcijski načrt [1]altmetric ambassadors [1]anketa [1]arhiv [1]citiranje [1]coordinate [1]covid [1]covid-19 [1]CRONOS [1]crowdfunding [1]CSES [1]DANS [1]delavnica [1]delo [1]EOSC [1]etnične manjšine [1]Evropska komisija [1]Excel [1]financiranje [1]forum [1]Foster [1]humanistične vede [1]ICPSR [1]igra [1]informacije [1]iskanje podatkov [1]knjiga [1]koda [1]komercialne storitve [1]labour force survey [1]logistična [1]LREC [1]manjšine [1]mednarodna [1]MethodsNews [1]MIZŠ [1]mladina [1]množično financiranje [1]MS [1]nagrade [1]NCRM [1]novost [1]NRRP [1]objava [1]odprt dostop [1]open access [1]orodje [1]panel [1]Pionirji družboslovnih raziskav [1]podaki [1]pomoč [1]popisi [1]posnetek [1]prazniki [1]prezentacija [1]priseljenci [1]program [1]raziskovalni podatki [1]raziskovanje [1]razvnanje s podatki [1]RDA Europe [1]registracija [1]regresija [1]repozitorij [1]sekundarna raba [1]seminar [1]SERSCIDA [1]simpozij [1]Slovenia [1]sociologija [1]splet [1]spletna konferenca [1]spolne vrednote [1]štipendija [1]štipendije [1]študija [1]študije [1]subvencija [1]SURS [1]TRIPLE [1]učenje [1]učna gradiva [1]učna vsebina [1]učne vsebine [1]UK Data [1]UK Data Service [1]UKDS [1]uporabniki podatkov [1]urnik [1]vlada rs [1]vozlišče [1]vprašalnik [1]zakon [1]zbiranje denarja [1]zbornik [1]Združeno kraljestvo [1]znanost [1]
UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP is part of the Social Sciences Research Institute of the Faculty of Social Sciences. The Slovenian Research Agency provides funding of the ADP within the infrastructure program "Network of Research and Infrastructural Centres" The ADP is a member of the umbrella organization of the European Social Science Data Archives CESSDA ERIC. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si