Spletni seminar ADP: Družboslovne raziskave o vidikih pandemije Covid-19 v Sloveniji

Date: Nov. 17, 2021
Place: Online
Organizer: ADP - Arhiv družboslovnih podatkov
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede
Filozofska fakulteta, Oddelek za psihologijo, Univerza v Ljubljani
InnoRenew CoE - center Odličnosti za raziskave in inovacije na področju obnovljivih materialov in zdravega bivanjskega okolja

Z namenom, da bi čim bolje razumeli vpliv virusa na družbeno življenje in na posameznike ter omogočili interdisciplinarno sodelovanje ter enostaven in hiter dostop do raziskav, smo arhivi podatkov pod okriljem Konzorcija evropskih arhivov družboslovnih podatkov vzpostavili centralne podatkovne točke za zbirke raziskav o koronavirusni bolezni. Eno takih urejamo tudi v Arhivu družboslovnih podatkov in jo bomo predstavili na spletnem seminarju.

Program spletnega seminarja:

10.00 - 10.20 ADP: Uvod v seminar

V prvem delu seminarja bomo raziskovalcem in drugi zainteresirani javnosti predstavili, kje dostopati do kakovostnih družboslovnih raziskav, ki so jih v povezavi z družbenimi vidiki pandemije Covid-19 zbrali in objavili raziskovalci in raziskovalke širom Evrope in so namenjeni ponovni uporabi. Predstavili bomo tudi vlogo in pomen evropskih arhivov družboslovnih podatkov, združenih v konzorcij CESSDA, pri posredovanju raziskovalnih podatkov. 


10.20 - 11.20: Predstavitve raziskav

Na seminar smo povabili raziskovalce, ki so v zbirki Covid-19, v katalogu ADP, objavili naslednje raziskave:


 1. Žan Lep, Kaja Hacin Beyazoglu in Kaja Babnik, oddelek za psihologijo, Filozofska fakulteta, ULPsihološki profil pandemije COVID-19 v Sloveniji, 2020: Zaupanje, verodostojnost informacij ter psihološki in vedenjski odzivi na pandemijo 

 2. Mitja Hafner Fink in Slavko Kurdija, Center za raziskovanje javnega mnenja, množičnih komunikacij in medijev, Fakulteta za družbene vedeSlovensko javno mnenje 2020/1: Ogledalo javnega mnenja, Življenje in stališča v času epidemije COVID-19

 3. Slavec Ana, InnoRenew CoE: Odnos do cepljenja proti SARS-CoV-2, 2020: Priložnostni vzorec

  Izhodišča: Kakšne metodološke inovacije in kompromise so sprejeli in kako je pandemija spremenila pogled na način zbiranja podatkov? Izhodišča in glavne ugotovitve iz raziskave. Ali so že kaj objavili na podlagi podatkov? Kaj bi s podatki še bilo mogoče narediti, smiselnost ponovne uporabe? 

   

  11.20 - 12.00 Skupinska razprava 

  Tretji sklop bomo namenili razpravi z udeleženci spletnega seminarja.


  Kdaj: torek, 17.november 2021 ob 10.00

   

  Registracija: dogodek je brezplačen, vendar se je nanj potrebno prijaviti na povezavi. 

  Da boste na tekočem, nas spremljajte tudi preko Facebooka


  O izvajalcih
  Dr. Mitja Hafner Fink je izredni profesor družboslovne metodologije na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani. Vodi raziskovalni program Slovensko javno mnenje na Centru za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij na FDV. Je tudi slovenski koordinator za Mednarodni družboslovni anketni program (ISSP).  Njegov raziskovalni interes vključuje naslednja področja: družboslovna metodologija (posebej anketna metodologija), družbene neenakosti, ter različne teme s področja politične sociologije. 

  Dr. Slavko Kurdija je višji znanstveni sodelavec na Centru za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij na Fakulteti za družbene vede (UL). Od začetka devetdesetih let je član raziskovalne skupine projekta Slovensko javno mnenje. Od leta 2002 je član nacionalne koordinacijske skupine oz. nacionalni koordinator Evropske družboslovne raziskave. Njegove raziskovalne aktivnosti vključujejo oblikovanje in načrtovanje družboslovnih raziskav, njihovo vodenje, nadzor kakovosti ter skrb za implementacijo in harmonizacijo mednarodnih projektov v nacionalno okolje. Osredotoča se na teme, kot so: subjektivna in družbena dobrobit, neenakosti v zdravju, vrednotne in politične orientacije ter zaupanje v institucije.

  Dr. Ana Slavec je svetovalka za statistiko in podoktorska raziskovalka v raziskovalnem inštitutu InnoRenew CoE. Leta 2016 je doktorirala iz statistike na Fakulteti za družbene vede UL, kjer je bila zaposlena kot raziskovalka na Centru za družboslovno informatiko in kasneje v Arhivu družboslovnih podatkov. Raziskovalno se trenutno ukvarja z uporabo anketnih metod na področju raziskovanja trajnostne gradnje pa tudi na drugih področjih.

  Žan Lep je mladi raziskovalec in asistent na Oddelku za psihologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (raziskovalni program Uporabna razvojna psihologija). Raziskovalno se ukvarja z motivacijo, odločanjem in vedenjem ljudi predvsem mladih na prehodu v odraslost in starostnikov, na področjih zdravja, državljanske vključenosti in finančnega vedenja.

  Kaja Hacin Beyazoglu je kot asistentka in raziskovalka zaposlena na Katedri za razvojno psihologijo Oddelka za psihologijo Univerze v Ljubljani. Glavnina njenega raziskovanja se sicer osredotoča na otroke in njihov razvoj (npr. zgodnja pismenost, metajezikovne zmožnosti in teorija uma), v času epidemije COVID-19 pa se je ukvarjala tudi z raziskovanjem psihološkimi odzivi in posledic epidemije za različne starostne skupine.

  Dr. Katarina Babnik je docentka na Katedri za psihologijo dela in organizacije na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani. Doktorat je zaključila na Oddelku za psihologijo UL FF in prvih deset leta kariere delala v praksi na področju psihologije dela in organizacije. Raziskovalno se ukvarja z različnimi psihosocialnimi konstrukti, ki povezujejo posameznika s kontekstom dela in življenja v ožjem in širšem okolju.

  O Arhivu družboslovnih podatkov
  ADP je nacionalni podatkovni repozitorij za družboslovje, od leta 1997 skrbi za dolgotrajno ohranjanje kakovostnih raziskav, ki jih ponuja v ponovno rabo raziskovalcem, pedagogom, študentom, novinarjem in drugi zainteresirani javnosti. ADP je član Konzorcija evropskih arhivov družboslovnih podatkov (CESSSA) in je pridobil certifikat zaupanja vreden arhiv.

  UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
  ADP is part of the Social Sciences Research Institute of the Faculty of Social Sciences. The Slovenian Research Agency provides funding of the ADP within the infrastructure program "Network of Research and Infrastructural Centres" The ADP is a member of the umbrella organization of the European Social Science Data Archives CESSDA ERIC. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si