Temeljna načela delovanja kOAlicije S

Date: Oct. 26, 2023
Place: online
Organizer: Centralna tehniška knjižnica
SPOZNAJ - Podpora pri uvajanju načel odprte znanosti v Sloveniji

Predavatelja bosta predstavila bodo temeljna načela in politike kOAlicije S. 4. septembra 2018 je skupina nacionalnih financerjev znanstvenoraziskovalnega dela ob podpori Evropske komisije in Evropskega raziskovalnega sveta (ERC) ustanovila kOAlicijo S kot pobudo za uresničitev popolnega in takojšnjega odprtega dostopa do raziskovalnih publikacij, ki so jo poimenovali Načrt S. Načrt S vsebuje 10 pomembnih načel, kOAlicija pa je aktivna tudi na drugih področjih uvajanja sodobnih metod znanstvene komunikacije, kot je npr. strategija ohranjanja avtorskih pravic (ang. rights retention strategy).

Predavala bosta mag. Miro Pušnik, direktor, in Maja Vihar, informacijska specialistka Centralne tehniške knjižnice Univerze v Ljubljani.

Predstavitev bo potekala v slovenščini. Podnapisi v slovenščini in angleščini bodo zagotovljeni po dogodku skupaj s posnetkom, ki bo na voljo za kasnejši ogled na platformi Arnes Video.

Na spletni dogodek se prijavite na povezavi

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP is part of the Social Sciences Research Institute of the Faculty of Social Sciences. The Slovenian Research Agency provides funding of the ADP within the infrastructure program "Network of Research and Infrastructural Centres" The ADP is a member of the umbrella organization of the European Social Science Data Archives CESSDA ERIC. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si