Slovenska skupnost odprte znanosti

Date: Sept. 21, 2023
Place: online
Organizer: SPOZNAJ - Podpora pri uvajanju načel odprte znanosti v Sloveniji

Slovenska skupnost odprte znanosti je formalna mreža slovenskih raziskovalnih organizacij in infrastruktur s skupnim ciljem spodbujanja in podpore praksam odprte znanosti v Sloveniji. Kot taka predstavlja pomembno iniciativo za nacionalni oblak odprte znanosti.

V predstavitvi boste spoznali vlogo, način organiziranja, temeljne naloge in aktivnosti skupnosti.

Dogodek bo potekal po Zoomu. Nanj se prijavite se na povezavi.