Usposabljanje v okviru SERISS: Sampling, Weighting and Estimation in Survey Methodology

Začetek: April 24, 2017
Konec: April 25, 2017
Kraj: Ljubljana, Slovenia
Organizator: GESIS (German Microdata Lab)

The second SERISS training course “Sampling, Weighting and Estimation in Survey Methodology” will be held on 24th-25th April 2017 in Ljubljana, Slovenia.

This course will cover three interrelated topics: methods of selecting complex samples, creation of analysis weights that adjust for nonresponse and undercoverage, and the analysis of data collected via complex weighted surveys.

Applications are being accepted until February 13th, 2017 and the results of the selection will be known by the end of February 2017.

For more info and application please visit the official website of the event.

UNI-FDV'CESSDA

ADP je del Inštituta za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. Sredstva za delovanje ADP je zagotovil ARRS v okviru infrastrukturnega programa "Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani." ADP je član združenja evropskih arhivov družboslovnih podatkov CESSDA. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si